Arşiv

Posts Tagged ‘sümer’

Kara Divan – Karanlık Zamanlar Kayıp Uygarlıklar

13 Mayıs 2013 9 yorum

Karanlık Zamanlar Kayıp Uygarlıklar

Bu kitabın içeriği geçmişle alakalı. Tek bir geçmiş mi var, geçmiş sabit mi; hepsini biliyor muyuz? Bize göre geçmişin büyük bir kısmı kurgu, yani karanlık zamanlar, kayıp uygar­lıklar. Bir önceki yüzyıla kadar Truva’nın bile Atlantis gibi sadece efsane olduğu düşünülüyordu. 1868’de Alman Heinrich Schliemann tarafından yapılan kazılar sonucu Truva’nın gerçek olduğu anlaşıldı.

Mısır dili ve tarihi üzerine çalışmalar henüz iki yüz yıllık. Sümer tabletleri üzerine yapılan çalışmalar da bir yüz yıl öncesinden günümüze kadar ancak yoğunlaştı. Bunları söylü­yoruz çünkü tarihin derinliklerinin aydınlanmış olmamasın­dan dolayı, ‘bu kesin doğru diye kabul etmememiz lazım.

Tarih konusunda şunu bilmeliyiz;

Daha fazlasını oku…

Reklamlar

Ezoterik Dünya Tarihi

29 Nisan 2012 2 yorum

Gezegenimizin  bilinen tarihi arkeolojik verilere dayanır. Hepimizin bilinen tarih ile ilgili genel bilgilerimiz vardır ama ya bilinmeyen/ezoterik tarihi?
Binlerce yıldır kuşaktan kuşağa kadim öğretiler ve bilgelik okulları ve öğretiler aracılığıyla aktarılan ezoterik tarih şu an için bilinmeyen bir tarih ama ya gelecek bu tarihi doğrulayacak yeni olaylara ve oluşumlara hazırlanıyorsa?

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Bilinmeyen, Tarih

Bilinmeyen Tarih

08 Ekim 2011 16 yorum

Kaynak: www.bilinmeyen.com/node/295

Geçmişi Unuttuk mu?

Kutsal kitaplarda anlatılan olayların dinsel bir öykü değil de, gerçek tarihi anlattığını hiç düşündünüz mü? Mitolojinin bir masal değil de, yaşanmış olayları naklettiği hiç aklınıza geldi mi? Hele Mars olayından sonra, bu konu daha bir önem kazandı. Son yılların flaş ismi arkeolog, tarihçi, antik diller uzmanı, sosyal bilimci Zecharia Sitchin, bu konuda yayınladığı bir dizi kitapla toplumu kökünden sarstı. Sitchin, İnsanlığın Nibiru adlı bir gezegenden gelen Annunaki insanları tarafından yaratıldığını ve geçmişte Mezopotamya´da dev bir uygarlığın kurulmuş olduğunu ve Tufan´a neden olduklarını ileri sürerken, Daniken´e hiç benzemiyor ve bir bilim adamı kimliği içersinde çok ciddi arkeolojik kanıtlar da gösteriyordu.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Bilinmeyen, Tarih

Naziler, Amerika ve Irak Üçgeni

21 Ağustos 2011 9 yorum

https://i2.wp.com/freedomvideo.org/wp-content/uploads/2010/05/nazi-ufo.jpg

 

2. Dünya Savaşı’nı hava üstünlüğü ile kazanan Amerika Birleşik Devletleri,  Almanya’yı teslim aldığında inanılmaz bilgi, belge ve silahlar ile karşılaştı. Bunların dışında en önemlisi ise Nazileri, aynı zamanda Adolf Hitler’i iktidara taşıyan gizli örgütlerin, Dünyadışı varlıklarla temasa geçtikleri ve onlardan elde ettikleri bilgilerle Uçandaire’ler, füzeler hatta atom bombası yaptıklarını da öğrendiler. Ne varki batıda Fransa, doğuda da Sovyet cephesinde çarpışan Almanya’nın gücü tükenmişti ve iki koldan saldırıya geçen müttefikler tarafından mağlup edildiler.

Amerikalıların ilk işi ne kadar Alman bilim adamı varsa, başta Von Braun olmak üzere hepsini Amerika’ya götürmek oldu. Çünkü istihbarat bilgileri onlara füze teknolojisinin gelecekte çok büyük önem kazanacağını gösteriyordu.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Bilinmeyen, Tarih

21 Ciltlik Mezopotamya Sözlüğü

28 Haziran 2011 4 yorum

 

21 ciltlik sözlük uygarlığın doğuşunu aydınlatıyor. Antik Mezopotamya dili ve onun Babil ve Asur diyalektleri son 2 bin yıldır kimse tarafından konuşulmuyor.

Antik Mezopotamya dili ve onun Babil ve Asur diyalektleri son 2 bin yıldır kimse tarafından konuşulmuyor. Ancak son iki yüzyıldır kil tabletleri ve taş yazıtları deşifre eden bilim insanları bu dili yeniden canlandırmak konusunda büyük yol kat etti. Geçenlerde yayınlanan 21 ciltli Mezopotamya sözlüğü, Chicago Üniversitesi araştırmacılarının 90 yılını aldı. Bu dil Milattan Önce 24’üncü yüzyılda dünyanın ilk imparatorluğunu kuran Akad Kralı Büyük Sargon tarafından konuşuluyordu.M.Ö. 17’nci yüzyılda dünyanın ilk kanunlarını hazırlatan Babil Kralı Hammurabi’de aynı dili konuşuyordu. Dünyanın ilk edebi eseri Gılgamış Destanı da bu dilde yazılmıştı. Büyük ihtimalle Babil Kralı 2’nci Nebukadnezar da bu dili kullanarak evini özleyen eşini rahatlatmak için ünlü asma bahçeleri inşa edeceğini söyledi. Bu dili kullananlar girişimcilik, sulama, tarım ürünlerinin ticareti ve kehanetlerin nasıl okunacağını açıklayan kil tabletler hazırladı.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kültür, Tarih

Kanatlı Küre Sembolü

29 Mayıs 2011 1 yorum

  1. Bütün antik yakın doğu uygarlıklarında sıklıkla görülen bir ikondur. İkonun ortasında bir disk ve iki yanında kanat vardır. Bahsedilen kanat yırtıcı kuş kanadıdır ve hangi uygarlıkta resmedildiğine bağlı olarak çok az değişiklik gösterir.Bu ikon Sümer, Akad, Babil, Asur, Urartu, Elam, Kenan, Mitanni, Mari, Nuzi, Mısır ve Pers uygarlıklarında görülür. Sıklıkla resmedilir ve sembolik olarak en üstün’ü temsil ederdi. Silindir mühürlerde, tapınaklarda, saraylarda, duvarlarda; kil, metal, ahşap nesnelerin üzerinde; özellikle savaş sahnelerinde krallara ve rahiplere eşlik eder ve tahtlarının üzerinde olacak şekilde havada yüzüyor olarak resmedilirdi.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kültür, Tarih

Sümer Silindir Mühürleri

21 Mayıs 2011 Yorum bırakın

File:Cylinder seal Shamash Louvre AO9132.jpg

Bugün artık büyük ölçüde unutulmuş olan silindir mühürler, bir zamanlar görkemli bir küçük sanat etkinliğine sahne olmuştu. Mağara resimlerinden sonra, insanın kendini ifade biçiminin çok özgün bir evresini oluflturan silindir mühürler, inanılmaz bir biçim ve içerik zenginliği gösteriyorlar. Toplumun inançları ve adetleri, insan-tanrı, insan-insan, insan-doğa ilişkileri sayısız kompozisyonlar içinde bu küçük, yuvarlak taşlara kazınıyor ve sonra kile basılıyor. Hukuki belge hazırlanmasında ya da kapalı bir çömleğin mühürlenmesinde kullanıldıkları gibi, nazarlık olarak da takılıyorlar, ama her şeyden önce üretenin ve sahibinin övündükleri sanat objeleri bunlar.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kültür, Tarih