Başlangıç > Bilinmeyen > Haberci Rüyalar

Haberci Rüyalar

Zaman ve mekanın ötesinden gelen ses…

Beynin, uyku sırasında zaman ve mekânı aşarak birtakım mesajlar alabildiği söyleniyor. Bu da bize rüyalar halinde yansıyor. Aşağıdaki yazıda, haberci rüyalara ilişkin ilginç örnekler okuyacaksınız.

1947’de bir sabah Ray Robinson aniden silkinerek uyandı. O gün Jimmy Doyle ile ağır sıklette bir şampiyonluk maçı yapacaktı. O gece gördüğü rüya açık bir haber niteliğini taşıyordu. Rüyasını şöyle anlatıyordu:

“Doyle ile birlikte  ringde bulunuyordum, hedefi bulan bir kaç yumrukla onu sarsmıştım, donuk bakışlarla bir süre sendeledikten sonra yere yığılıverdi. Bense ne yapmam gerektiğini kestiremedim. Şaşkın şaşkın bakıyordum. Hakem 10’a kadar saymak üzere rakibime yaklaşmıştı. Doyle ise hareketsiz yatıyordu. Seyirciler bağırıyorlardı: ‘ Öldü… Öldü… ‘ ”

Robinson, gördüğü bu rüya yüzünden dehşete kapılmıştı. Antrenörü George Ginford ve menejeri Lam Atkins ise böyle bir olayın budalalıktan başka bir şey olamayacağını söy­lüyorlardı. Atkins, “Gülünç olma” diyordu. “Rüyalar gerçekleşmez, eğer aksi olsaydı çoktan milyoner olurdun.” Robinson kararından vazgeçecek gibi değildi. Son anda çağırılan bir rahip, nihayet onu ikna ederek ringe çıkmasını sağlamıştı.

Rüya gerçekleşiyor

Aynı gün akşamı, şampiyon ile rakibi 7 raunt boyunca yumruklaştılar. 8. rauntta Robinson rakibinin bir açığını yakaladı: Doyle’u mide­sine ve yüzüne indirdiği iki yumrukla sersem­lettikten sonra, çenesine indirdiği sol kroşe ile yere serdi. Doyle, devrilen bir ağaç benzeri yere yığılırken başını yere vurmuştu. Robin­son ayakta duruyordu ve tıpkı rüyada olduğu gibi ona bakıyordu. Hakem 4’ e kadar saydı­ğında Doyle sanki ulaşılması imkansız bir şeyi aramak için kımıldadı ve tekrar yığıldı. Bok­sör, ertesi gün öğleden sonra ölmüştü.

Mesajı kim veriyor?

Bunun gibi birçok hikâye, geçmiş zamanlar­dan beri halk dilinde yer almaktadır. Buna rağmen uyuyan beynin akıl almaz tiyatro­sunda rüyayı görenin hem seyirci hem oyuncu olması, bütünün sadece tek bir görüntüsüdür. Hafızadan derin etkiler alan rüyalar, hafıza­dan çok daha öte anlamlar taşırlar. Olaylar gerçek dışı mekânlarda oluşmasına rağmen, çoğu zaman geleceğe yönelik bilgiler ortaya koyarlar. Hayal gücüne bağlı rüyalar. uyanık­lık halinde gerçekleşen hayallere nazaran oldukça kontrolsuz ve duygusal tansiyon ile yüklü olduklarından, daha canlı görünürler. Günlük realitelere her ne kadar uymasalar da, garip bir şekilde çoğu zaman gerçeği yansıtmaktadırlar. Öyleyse insanların rüyaları mesai olarak nitelendirmeleri doğaldır. Peki bu mesaj nereden geliyor? Bizden mi? Başka zihinlerden mi? Tanrılardan mı? Ölülerden mi? Her şeyden önemlisi, kaynağı ne olursa olsun, bu mesajları en iyi şekilde nasıl yorumlayabiliriz? Tarih bu konuda örneklerle dolu: Rüyalarında mısra düşüren şairler, konu kuran yazarlar, melodi yakalayan müzisyen­ler, gerçekleri keşfeden bilim adamları, uyanıklık halinde ulaşamadıkları bilgiler elde etmişlerdir. Sonuç olarak, görünürde bilinçsiz hayal gücü ile düşünce sentezi olan rüyalar, çoğu kez orijinal bir hamle oluşturmaktadır.

 

Tarih boyunca, birçok ünlü devlet adamı, haberci rüyalardan etkilendiler. Hitler, 1. Dünya Savaşı sırasında bir onbaşı iken, rüyasında yaralandığını görmüştü, gerçekten de ertesi gün yaralandı. Arşidük Ferdinand ve Abraham Lincoln, ölümlerinin birer suikastla olacağının rüyasını önceden görmüşlerdir. Jül Sezar’a ise, karısı Calpurnia, öldürüleceğini rüyasında gördüğünü ve senatoya gitmemesini söylemişti.

Arşidük Ferdinand

Abraham Lincoln

Julius Sezar

Roman yazdıran rüya

Yazar Robert Louis Stevenson, edebi birçok eserini uyanıklık hali ile rüya arasındaki aktif ilişkiye borçlu olduğunu söylüyordu: Bir gece önce gördüğü rüyayı ertesi gece kaldığı yerden görmeye devam ederek, konularda bir sürekli­lik oluşturabildiğini, yaşamak için para kazan­ması gerektiğinde istediği gibi hikâyelerin kurgularını rüyalarında görebildiğini belirti­yordu. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde’ın Garip Vakası da, gördüğü rüyalardan birinde ortaya çıkmıştır. Yazar bunun üzerine insanı kemiren çift kişilik yapısıyla ilgili o keskin duyguyu açıklamaya çalışan bir tema oluşturmayı uzun süre denediğini yazmıştır. Sanki emir almışçasına özellikle Hyde’ın, takipçileri önünde bir toz yutarak değişime uğradığı sahneyi görün­tüleyen Stevenson’ın bilinçaltı, söz konusu romanı yaratmıştır.

Anlaşılması zor

Yazdığı organik kimya eseriyle ilgili başlık araştıran bir bilim adamı ise. bir gece olağan­üstü bır ilhamla uyanmıştı: “Cevap arayan on iki adet yatak başlığı” Filozof William James de bir gece yataktan fırlayarak hemen yazıya geçirdiği bir dörtlükle nihayet kâinatın sırrını çözdüğüne inanmıştı. Dörtlük, şöyleydi:

“Higamus. Hogame. (Kadınlar monogam­dır). Hogamus. Higami. (Erkekler poligamdır).’

Acaba bu tür rüyalar, rüyayı görenin kendi kendine gönderdiği mesajlar mıdır? Günü­müzde bu teori, kuşkusuz, çoğunluk tarafın­dan geçerli sayılıyor. Nitekim zihnin sınırları dışında bir romanın yazılabilmesi ya da bilim­sel bir sırrın çözülebilmesi anlaşılması zor bir olaydır. Ancak görünürde gelecekle ilgili bilgi­ler söz konusu olduğunda, sorun daha da çık­maza girmektedir. Eğer bu tür rüyalar fiilen gerçekleşirse, rüyayı gören kişinin zihninde dış etkilerin görünmesi mantıklı gelebilir.

Rüyasına gazetede rastlıyor

İngiliz havacılığının öncüsü aeroonetik mühendisi J. W. Dunne kültürlü ve güvenilir bir insandı. Dunne, gelecekle ilgili birçok rüya gördüğünü iddia ediyordu. İngiliz-Boer sava­şında Güney Afrika’da alayı ile birlikte kamp kurduğu sıralarda, sonradan büyük yankı uyandıracak olan kitabında öykülendireceği bir rüya görmüştür. Bu rüyada bir tepe üzerinde bulunurken lav fışkırmak üzere olan bir yanardağa dehşetle bakıyordu. Etrafındaki zeminden sürekli buhar çıkmaktaydı. Daha sonra Dunne, yakınlarda bulunan bir adadaki Fransız yetkililerine, zorda olan 4.000 kişilik bir birliğe yardım için gemiler göndermeleri gerektiğini söyleyerek ümitsizce yakarıyordu. Uyandığı zaman hâlâ yalvarmaya devam etmekteydi. Sonradan kampa gelen İngiliz gazetelerinde, Dunne’nin gördüğü rüyayı andıran bir haber yer alıyordu. Daily Teleg­raph, haberi büyük başlıklarla ” Martinika’da korkunç bir yanardağ patlaması” şeklinde duyuruyordu. Haber küpüründe, Fransız Antil adalarının birinde bir yanardağ patlamasının 40.000 kişinin ölümüne yol açtığı yazmak­taydı; yani Dunne’nin rüyasındaki rakama bir sıfır daha ekleniyordu. Tabii, sağ kalanlar deniz yoluyla kurtarılmıştı.

Rüya, bilinçaltından derin etkiler alır. Ama, çok daha ötelerde anlamlar taşır. Olaylar, çoğu zaman gerçekdışı mekânlarda oluşmasına rağmen, geleceğe yönelik bilgiler ortaya koyarlar. İlginçtir, birçok rüya günlük realitelere uygun değillerdir ama aslında gerçekleri yansıtırlar .

Gazetelerden mi etkileniyor?

Dostları tarafından bilgili, sağduyu sahibi ve zeki biri olarak bilinen Dunne, kitabında buna benzer birçok vaka anlatmaktadır. Yine bir gece rüyasında, Sudan’ın Hartum yakınla­rında bulunmaktadır. Bir ara kendisine doğru gelen bitkin 3 adam görür. Sorduğu sorulara karşılık, kendilerinin yürüyerek kentten geldiklerini, içlerinden birinin yolculuk sırasında humma yüzünden ölüm tehlikesi geçirdiğini söylerler. Ertesi sabah Daily Telegraph’da, Dunne, Kahire’ye yeni gelen bir İngiliz sefiriyle ilgili haberi okur. Yolculuk sırasında ara­larından birinin hummadan öldüğü yazılıdır. Oysa Dunne. olaydan önce söz konusu sefer hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bir başka zaman ise, İskoçya’nın Forth Bridge yakınlarında bir trenin raylardan çıkıp uçuruma düştüğünü rüyasında görür. Bu sefer “Uçan İskoçyalı” adındaki ünlü trenin, Forth Bridge’ e yaklaşık 20 kilometre mesafede bir yerde uçuruma yuvarlanması olayı, görüntüden birkaç ay sonra gerçekleşmiştir.

Bazı şüpheci kişiler, Dunne’nin gazetedeki haberleri okuyarak, benzer türdeki olayları rüyasında gördüğüne kendisini inandırdığını iddia ettiler. Hatta kendisine, gördüğü rüya­ları Daily Telegraph muhabirlerinden telepati yoluyla alıp almadığını da sordular. Dunne bu iddia üzerinde ciddi bir şekilde düşündü. Ancak, bu varsayımı kabul etse de, gerçekte, geleceği haber eden rüyaların varlığına inanı­yordu. Kendi deyimiyle, bunu ispatlayabilmek için. görülen rüyaları telkinle hatırlamaya çalışıp bir kenara yazmak yeterliydi. Bu teorisini incelemek Üzere daha sonra yapılan deneyler, kesin bir sonuca ulaşamamıştır.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung, rüyaların fantastik bir sembolizm dünyası ile yorumlanması gerektiğini söylüyordu.

Bir kâbusu sembolize eden bir illüstrasyon. Kâbuslar, çoğu zaman korkularımızdan doğmaktadırlar (altta).

Kötü haberler daha yoğun

Acaba geleceği haber veren rüyalar niçin sürekli ölüm ve felaket konusundadır? Belki de ürpertici ve olağandışı rüyalar aklımızda daha kalıcı oluyorlar. Örneğin, 17. yüzyılın Fransız tiyatro oyuncusu Champesle, rüyasında, ölmüş olan annesinin, üzerine eğildiğini görür. Bu senaryonun kendi ölümü ile ilgili olduğunu aniden sezinleyen oyuncu, rüyasını arkadaşlarına anlatır ve kendi cenaze merasi­mini hazırlatır. Ayin bitince, kiliseden çıkar ve ölür.

Annelerin, rüya yolu ile, hasta ya da ölmek üzere olan oğullarından algıladıkları çarpıcı mesajlardan söz eden hikâyelerin çokluğu göze çarpmaktadır.

1884 yılında, Kuzey Galler’de Bangorlu Bayan Morris Griffith, Psişik Araştırmalar Derneği’ne rüyalarından birini anlatır. Bu rüyada, 13 yıl önce o zamanlar Güney Afrika’ da bulunan oğlunu ağır hasta olarak görmüş ve heyecanla uyanmıştı. Oğlu rüyasında ken­disini çağırıyordu. Bayan Morris, şöyle anlatıyor: “Ertesi gün boyunca, yoğun bir depresyon yaşadım. Sakat olan kocamı üzmemek için kendisine bu rüyamdan söz etmedim. Garip bir şekilde o da mahzun görünüyordu ve gün boyunca her ikimiz de ağzımıza tek bir lokma almadık.” Sonunda kocam masadan şiddette kal­karak. “Ne pahasına olursa olsun, oğlum eve dönmeli’ dedi.” Ertesi gün karı kocaya oğulla­rından bir mektup gelmişti. Bu mektupta kendisinin şiddetli bir humma geçirdiğini, ancak şimdi daha iyi olduğunu yazıyordu. Aradan iki ay geçtiğinde, ikinci bir mektup geldi ve Bayan Morris’in söz konusu rüyayı gördüğü o gece oğlunun vefat ettiğini öğrendiler. Bu olay haberci rüyalara iyi bir örnek oluşturuyor.

Kabilenin koruyucu sihri: Rüyaların analizi

­

Malaysia’nın dağlık ormanlarında yaşayan Senoi halkının çevreleri savaşçı kabi­lelerle sarılıydı ve bu vahşi komşuları tarafından rahatsız ediliyorlardı. Sebep oldukça ilginç. Bu halk o kadar barışçı ki, akla, koruyucu bir sihir sahibi oldukları geliyor. Doğru da sayılabilir. Çünkü yaşamları, rüyalar ve yorumları üzerinde kurulu bir felsefe içeriyor.

Rüyalar, Senoi halkının yaşamların­daki en Önemli olayları ve anlık kararları yönlendiren bir unsur niteliği taşıyor. Rüyaların yorumlanması, kabile halkının en önemli faaliyeti olarak biliniyor. Birçok araştırmacının yaptığı incelemeler sonucu, bu halkın sosyal yaşamında şiddetin ve saldırganlığın yeri olmadığı ortaya çıktı.

Yaşamlarının ilk yıllarından başlayarak çocuklar rüyalarını anlatmak için teşvik ediliyorlar. Senoi halkının psikolojik ve sosyal istikrarının kaynağı olduğu sanılan diğer bir olay da, rüyaları denetim altına alabilmek için gerekli tekniğin o yaştaki çocuklara aşılanmasıdır. Araştırmacı Patricia Garfield’e göre, bu tekniklerin teme­linde 3 ilke vardır: “Teknolojiye karşı koyup ona hâkim olmak, zevke doğru ilerlemek, olumlu sonuca ulaşmak.”

Tehlikeye karşı koyup ona hâkim olmak ilkesi, rüya gören kişinin korkula­rını yenmesine yardımcı olur. Örneğin, bir çocuk dehşet içinde rüyasında kaplandan kaçtığını hemen anlatırsa, o rüyayı tekrar yaratılması öğretilir, başarabildiği takdirde ise saldırı karşısında kaçmadan, kaplana karşı direkt saldırıya geçmesi söylenir. Gerektiği takdirde rüyasında arkadaşların­dan yardım isteyebilir, ama asla kaçma­ması gerekir. Bu yolla çocuk, kâbusu yapıcı bir kendine güven dersine dönüştürmeyi öğrenir.

İkinci ilke, rüya gören kişinin korku­sunu coşkuya çevirebilmektedir; Rüyada boşluğa doğru düşmek hissi, bir Senoi için özgürce ve sarhoşça bir uçuş hissine dönüşebilmektedir. Bu kural özellikle cinsel doyumu cesaretlendirmektedir.

Senoililer, bilinçaltının fantezilerini doğal olarak kabul etmeye başladıkları andan itibaren, rüyaları “ben”i oluşturan birimlerin çeşitli durumlarının yansıması olarak nitelendirmektedirler. Rüya sıra­sında kişi yalnız olmalıdır. Hiçbir hareket yasak değildir. Bu şekilde, bastırılmış olan tüm uyarılar tam anlamıyla özgürlüğe ulaşır.

Üçüncü prensip, rüya gören kişinin, kötü durumları kendi adına avantaja dönüştürmesine yardımcı olur. Eğer rüyasında düşman tarafından yaralandıysa, ondan biraz daha güç eksilttiğini düşüne­rek rahatlayabilir. Psikologlar ve psikiyatristler. günümüzün çağdaş insanının rüyaları Senoililer gibi manipule ederek yaşam biçimim değiştirebileceğini tartışıyorlar.

Bu teorinin savunucularından Kaliforniyalı psikolog Eric Greenleaf, Senoililerin tekniğini kullanan bir rüya laboratuvarı kurmuştur. Rüya görenler burada birbirle­rine yardım ederek en korkunç kâbuslar karşısında sakin bir tavır takınmayı öğrenmektedirler. Rüyalardaki ürkütücü görün­tüler üzerinde fanteziler kurularak rüyalarında tekrar görüntülenmesine çalışılmakta ve bu rüyalarda onlara karşı yapıcı tavır takınılması kazandırılmakta­dır. Eğer bu tekniklerin insanların korkula­rını yenmeye yardım edebildiği sonucu ortaya konulabilirse, rüyalar gerçekten çağdaş insanın can simitleri olabilirler.

_______00O00_______

Kaynak: 

Bilinmeyen, Sayı:69


Reklamlar
Kategoriler:Bilinmeyen
 1. unique
  11 Haziran 2012, 15:31

  cesıtlı ruyalardan sonuclar cıkarmak yada ruyalarda cesıtlı mesajlar aramak bana gore mantıksız yada her ınsanın farlı bır bılınc yapısı olmasından kaynaklana bılır herkes bırebır yasanacakları goremeyebılır bılıncı yeterınce saf ve temız olmayınca beyın yasanacak olayları daha farklı yorumlayabılır mesela sembolık sekıllerle.ama benım farlı bır durumum var yasacagım olayları bırebır fılm ızler gıbı goruyorum daha sonrada bırebır yasıyorum hatta ruyamda sebebını anlamadıgım olaylar oluyo daha sonra gordugumu yasarken artık daha oncesınıde bıldıgım ıcın neden oyle oldugunu anlıyorum mesela bır ornek verıyım okulun gezısı vardı bızde arkadaslarla gıtme kararı aldık olay burda baslıyo sımdı ruyama gelıyım okul arkadaslarıyla kendımı dag basında bır yol kenarında goruyorum daha dogrusu olayı bırebır yasıyorum neyse arkadaslardan bırı trıp yapıyo dıyokı benı buraya nıye getırdınız bende sınırlenıyorum dıyorumkı ıcımden bu cocuk bızım gıtmemız ıcın ugrastı ıkna ettı sımdı nıye trıp yapıyo sankı onu zorla bız getırmısız gıbı olayın oncesını bılmedıgım ıcın ruyamda sınırlenıyorum =) ama sınırlenmem ıyı oluyo cunkı ruyamı unutmamamı saglıyo.olay gercek hayatta soyle gelısıyo bu arkadas bızı gezıye gıtmeye ıkna edıyo ama gezı gunu rahatsızlanıyo bız zorla ıkna edıyoruz ama ruya benım aklımda daha yok neyse bayagı yol aldıktan sonra otobus mola verıyo bız aractan ınıyoruz dag basında bır yere oturuyoruz arkadasların yerlerı benım durus acım aynı ruyadakı gıbı aslında gordugumun ta kendısı neyse bu arkadas dıyokı oturdugu yerden benı buraya nıye getırdınız =) bende o zaman anlıyorum neden oyle soyledı ve olayın oncesınıde bıldıgım ıcın sınırlenmıyorum =) olayı arkadaslara anlatıyorum hepsı bır tuhaf oluyo.daha cok gordugum ve bırebır yasadıklarım…
  cok ılgınc yasanacak hersey aslında daha onceden yazılmıs bızler sadece oynuyoruz.ama anladımkı hayat denen olayın gercek anlamı yasadıklarımızdan nasıl bır sonuc cıkardıgımız kendımızı bılınc olarak ne kadar gelıstıre bıldıgımız gercek yanı yasamın amacı bılıncımızı ne kadar gelıstıre bıldıgımız…

  • Berat
   20 Temmuz 2012, 05:16

   unique senin bu yaşadığına dejavu diyorlar bende de sıklıkla olur fakat rüya olarak değilde, bir ân’ı yaşarken, daha önce bunu yaşamış gibi oluyorum ama saniyelik birşey, bir anda kesiliyor ve devamı gelmiyor, sonra başlıyorum düşünmeye 🙂 bir yerde okumuştum şimdi hatırlamıyorum ama bunun ışık oranı nem oranı sıcaklık gibi faktörlerden olduğu yazılıydı, en azından bilimsel olarak bu şekilde açıklamak mantıklı, farklı bir ortamda daha önce tecrübe ettiğin aynı oranları yakalarsan bu olurmuş. Asıl astral seyehat diye birşey var o çok daha harika bir deneyim, yaşamalısın 🙂

 2. grayapple
  20 Haziran 2012, 16:25

  ben tamamiyle katiliyorum zira cocuklugumda hep gece ruyamda kiyameti gorurdum bugun yasadiklarimiza bakinca neden arkasi arkasina ayni ruyalari gordugumu daha iyi anliyorum
  daha ilginc olani ruyalarimda gordugum her ayrintinin bugun yasaniyor olmasi… Allah hepimizi korusun

 3. 21 Haziran 2012, 11:27

  çok farklı bir çağırışım beğendim bunu 🙂

 4. 09 Temmuz 2012, 15:05

  Bence rüyaları bize bir şeyler çağrıştırdığı dogru ve hayatımıza yön veriyorlar çünkü rüyamızda yaşadığımız bir şeyi normal yaşantımızda yaşamak kolaylaşıyor.

 5. Berat
  05 Ağustos 2012, 09:18

  inception filmini izleyin diyorum 🙂

 6. 12 Ağustos 2012, 19:06

  bencede doğru diyor arkadaş

 7. Soner
  09 Ekim 2012, 19:43

  unique.. yazdıklarını okuyunca ” ne zaman ben yazdım diyordum ” ki farkettim yazanın ben olmadığımı.)) neyse en azından yanlız değilmişim..yaklaşık 4 yaşımdan beri ne gördüğüm rüyayı unutabildim (çünkü sonradan yaşadım), ne de yaşadıklarımın çoğunu unutabildim (çünkü çoğunu yaşarken daha önceden gördüğümü) hatırladım..halen de rutin bir şekilde herşey devam ediyor..:))…neden yaşanır bilmem ama bir mailleşsek diyorum..en azından ortak noktalarımız varsa yada bir şeyleri bir noktada birleştirebilir miyiz ki..ne dersin ?

 8. Soner
  09 Ekim 2012, 19:47

  unique.. bu arada çok güzel bir özelimi yakalamışsın..evet..bizler yazılanların oyuncusuyuz ve yazılanı aynen oynuyoruz..arada bir çok ciddi kararlar olduğunda ( o bile haber veriliyor aslında) seçim şansımız oluyor..iyi yada kötü her durumda kendi seçimimizi yada daha önceden seçtiğimiz halleri yaşıyoruz…Daha şimdiden 1 sene sonrasında neler yaşayacağımızı bilmem gibi…çok üzüleceklerim de var içlerinde ama yapabileceğim birşey yok..daha önce de oldu ve aynen yaşandı..

 9. Semih
  22 Ekim 2012, 12:19

  birçok Peygamberlere vahiy gelirken bunu çoğunlukla rüya yoluyla bazende Cebrail (a.s) ile yüzyüze göreşerek haber verilmiştir. Peygamberlere rüyada bildirilirken direk sonucu değilde olaylar gösterilerek peygamberlere bilgi verilmiştir. Rüyada gördüğümüz her nesne veya olayın bir anlamı vardır buda bir ilimdir fakat günümüzde neredeyse hiç kullanılmıyor misal kuru başakmı gördün bir anlamı var bunun gibi bazı arkadaşlar anlatmış sabah kalkmadan önce rüyada görüp gün içerisinde aynı olayı yaşıyormuş gibi şuan 18 yaşındayım 3-4 sene öncesinde banada oluyordu anlatıyordum kimse inanmıyordu fakat benim gördüğüm rüyaları daha çok gerçekte olayı gördükten sonra rüyayı hatılrıyordum

 10. 30 Ekim 2012, 15:20

  Güzel Bir Makale Olmuş Katılıyorum Size =)

 11. sadık yıl...
  16 Aralık 2012, 18:43

  güzel bir yazı olmuş

 12. 11 Mart 2013, 16:09

  UYKU BÜTÜN SIRLARIN KAPISIDIR.

 13. saliha
  05 Nisan 2013, 13:32

  bendede öyle oluyor ben 9 yaşımdan beri haberci rüya görmekteyim
  rüyamda belli bir korku filmlerinin insanların en çok korkabilcek bölümlerini görüyorum yada
  belli bir süre sonra karşıma çıkacak olayı birebir yaşıyorum
  mesela film açısından ilk rüyamda şeytanın oteli 2 filmini gördüm 9 yaşında
  rüyamda gördükten 3 ay sonra ablam durup dururken annemden film almasını istedi korku filmi bizde oyun oynuyorduk.hangi filmi alim dedi bizde farketmez dedik annem bi film aldı geldi. ve tam o kızın odaya sürüklenme sahnesi rüyamla uyşuyordu şok oldum daha 9 yaşındayım

 14. saliha
  05 Nisan 2013, 13:36

  pek üstünde durmadım yanlş hatırlıyorumdur diye baya bi sonra rüyamda başka filmler gördüm en son olarak rüyamda dabbe 2 filmini görmüştüm
  birgün arkadaş sinemaya gidelim dedi sonra beni ekti gelmedi.ben tek gittim filmi izliyorum sonra o bi an kapının arasından bi karartı çıkması ve o suyun yukarı kalkması bölümü vardı rüyamın aynısıydı
  tek filmler değil birde gelecekte yaşayacakalrımı görüyorum
  hangi okula gideceğimi gördüm isim olarak görmüyorum sadece kesit kesit görüyorum
  rüyamda okulda dersteyim sarı siyahpuantiyeli etekli kısa boylu bi hoca ders anlatıo yüzünü göremiyorum duvarlar pembe boyalı vs sonra okul başladı aradan bi zaman geçti aynı duvarlar pembe boya aynı sarı siyah puantiyeli etekli hoca ders anlatıodu. vb gibi şeyler

 15. saliha
  05 Nisan 2013, 13:38

  haberci rüyaların olup olmadığını bilmiyordum kendimi sorunlu hissediyordum eğer bu rüyalar ı gerçek hayatta göreceksem 1 kez eğer sadece rüyaysa aynı rüyayı 2. kez görüyorum

 16. 24 Nisan 2013, 13:41

  Rüyalarımı yazmak kafamı rahatlatıyor …

 17. 05 Mayıs 2013, 17:48

  Rüyalar haberci diyelim peki hangisinin gerçek hangisinin yalan rüya olduğu sürümcede kalmazmı ?

 18. kozmiksakaci
  03 Ağustos 2013, 03:41

  Rüyaların beyindeki iletişimlerle ve bilinçaltıyla oluştuğu hakkında ve bunun gayet basit olduğuyla ilgili birşeyler okumuştum. Deniyor ki haberci rüyalar falan düzmecedir. Doğuştan kör insan rüyalarını sadece ses olarak duyarmış ya da doğuştan sağır birisi sadece görüntü olarak görürmüş ses duymazmış. Ne diyorsunuz ?

 19. 22 Eylül 2013, 01:46

  kozmiksakaci :
  Rüyaların beyindeki iletişimlerle ve bilinçaltıyla oluştuğu hakkında ve bunun gayet basit olduğuyla ilgili birşeyler okumuştum. Deniyor ki haberci rüyalar falan düzmecedir. Doğuştan kör insan rüyalarını sadece ses olarak duyarmış ya da doğuştan sağır birisi sadece görüntü olarak görürmüş ses duymazmış. Ne diyorsunuz ?

  Sorunu cevaplayan olmamış bende merak ediyorum açıkçası

 20. garipmlk
  27 Haziran 2014, 00:57

  ben rüyalrımı daha önce yani 8 yşımdayken görüyordum ama umursamıyordum.gördüğüm rüyalrı birha görmezdim ama gördüklerimin benzerleri yaşanıyodu .şimdi gördüklermin ine aynı yada benzerleri çıkıyor mam benm hayatımla ilgiideğilarkadaşlarımın gelecekleri ie.çok garip

  • cem
   08 Temmuz 2014, 20:07

   Ben sonradan yaşayacak olduğum bir çok olayı rüyamda net olarak gördüm. Bu çocukluğumdan bu yana devam ediyor. Açıklanması zor bir durum.

 21. 14 Mart 2015, 19:44

  Rüyalar tamamen gerçektir.bizim algılayamadığımız mesajlar. verir aslında bize ben bir rüyamı anlatayım size bir gün bir iş yerinde çalışıyorum.bir kadın var kadın çok güzel ama kadın çok TEMİZ VE İYİ BİRİSİ VE EVLİ VE BEN ONUN HAKKINDA KÖTÜ DÜŞÜNÜYORUM
  ve 1 hafda SONRA BİR RÜYA GÖRÜYORUM O KADIN HAKKINDA RÜYAMDA SANKİ KIYAMETİ YAŞIYORUM SANKİ AZAB ÇEKİYORUM SANKİ İŞKENCE GÖRÜYORUM HERŞEY SANİYELER İÇİNDE OLUP BİTİYOR VE O KADIN CANLANIYO RÜYAMDA BU KADAR GÖRDÜGÜN ŞEY ASLINDA Bİ UYARI !! ARKADAŞLAR SİZ SİZ OLUP HER ZAMAN İYİ DÜŞÜNÜN KÖTÜ OLMAYIN

 22. Hanimkiz
  29 Mayıs 2016, 09:09

  Benim de gecmisten bagimsiz, haberci ruyalar oluyor. Örnek: gece ruyamda kara bir trenin yoldan ciktigini gordum. Son surat raylardan cikip devriliyordu. Sabah uyaninca balkona ciktim. Yan komsumuzla konusmaya basladik. Daha tam uyanmaya calisiyorum. Ruyanin etkisindeyim. Komsumuza boyle boyle bir ruya gordum dedim. “Aaa dun gece tren kazasi oldu. Pamukova’da tren raydan cikmis. Olenler var”, dedi… Şok olduk ikimiz de….

 23. Burçin
  25 Nisan 2017, 07:34

  Rüyamda afiş aşan çirkin uzun burunlu bir adam vardı aksi birşeydi bende arkadaşlarıma çay goturuyordum ama yoruldum için bıraktım arkadaşımda yanıma geldi sonra adam açtı pogaca verdim sonra yine begenmemislik bir şekilde yiyordu sonra arkadasa emir veriyordu bunu yapın onu yapın sonra diyor eveki hesapları verin buraya gidin bir tane doktor bunu boşver diğer bir doktor diyor ona gidin sonra arkadaşıma burun kıllarıni aldirirken uyuya kalıyor ve tanıdığımız homoseksuel bir erkek arkadaş geliyor aslında kız arkadaşın ben olduğumu görüyorum esmer biriyidim ve siyah saçlarım vardı homoseksuel arkadaşım afiş aşan adamın dizine oturuyor bende yanından kalkıp homoseksuel arkadaşımın yanina gidip ona diyorum gel bana uzan ve burnunu yaliyorum ve çirkin adam kisakniyor sonra o adamı saçların ortasi kel ama saclari turuncu mavi bir Kazakla deniz kenarında oturuyor sonra yurtta olduğumu elimde cop poşeti ile cinler ama küçük açmiyorum ve telefonda onu vermesini tanıdıklarıma zarar verip o adamın da kötü cin olduğunu söylüyor yok iyi çini bırakmam diyor ve ben de uyaniyorum

 1. 10 Mayıs 2014, 21:17

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: