Başlangıç > Bilinmeyen > ABD Yeraltı Üsleri ve Dünya Dışı Genetik Deneyler

ABD Yeraltı Üsleri ve Dünya Dışı Genetik Deneyler

ABD’deki Yeraltı Üsleri

ABD hükümetine ait yeraltında birçok tünel ve yeraltı tesisleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri; New Mexico’daki Dulce, Sunspot, Datil, Corona, Taos Pueblo, Albuquerque, Arizona’da Santa Catalina Dağlarında, Colarado’da Delta, Grand Mesa ve Colarado Springs’de, California’da Needles, Edwards AFB, Tehachapi Dağları, Ft. Irwin, Norton AFB ve Morongo Vadisi, Nevada’da Blue Diamond, Nellis AFB, Groom Lake ve Papoose Lake bölgeleri, Quartzite Dağı ve Tonopah’dır. Bu yeraltı üslerinin, bir “Armegeddon” (Kıyamet Gü­nü) geldiğinde Amerikan gizli örgütlerine mensup askeri ve sivil elitler için birer sığınak olacağı muhakkaktır.

ABD’nin en gizli Askeri Üssü, 51. Bölge (Area 51)

1953’de Washington D.C’nin kontrolü dışındaki gölge hükümetin içinde (Bakınız. “Amerikan Gölge Hükümeti”) “Majestic 12 Komitesi” kurulmuştu. (Bu komitenin başkanlığını o zamanlar Başkan Truman yapıyordu.) Los Alamos, New Mexico’da bulunan örgüt, Başkan yardımcısı Nixon za­manında yeniden faaliyete geçirildi. MJ-12, DDB-V’lerle (Dünya Dışı Biyolojik Varlıklar) sı­nırlı işbirliği ile gizli bir program yürütüyordu. Zeta Retuculi yıldız sisteminden geldiği iddia edilen, büyük siyah gözlü ve kocaman kafalı, akıllı sürüngenimsi yaratıkların (Griler’in) acilen “Bor” elementine ihtiyaçları vardı. (Griler, eski Mısır ve Sümer yeraltı mitolojilerinde de insanları ka­çıran yaratıklar olarak biliniyorlardı. Sümer mitolojisinde bunlara “GALATUR”, Mısır mitolojisinde ise “USHABTİU” deniyordu.)

Bu element de Amerika’nın güneybatısında bulunuyordu, ilginç tesadüftür ki, ülkenin çok gizli askeri tesisleride yo­ğun olarak bu bölgede bulunuyordu. UFOların buralarda sık sık görülmesi, “ziyaretçiler”le ABD hükümet yetkilileri arasında bir işbirliği olduğu iddi­alarının ortaya atılmasına sebep olmuştu, iddialara göre, uzaylıların vaadettikleri ileri teknoloji transferine karşılık, onlara “Bor” verilecekti. ABD’de UFO’lar tarafından kaçırılan çocukların yeraltın­daki laboratuvarlarda tıbbi denemelere tabii tutuldukları id­dia edilmektedir.

Bazı kaynaklara göre, 51. Bölgedeki üs’de 22 ye­raltı seviyesi bulunmaktadır. Bu tesisin güneybatıdaki diğer tesislerle, yeraltı tünelleri vasıtasıyla bağlantıları  vardır. Bu üs’de “Zihin Kontrol Işın Silahları” da geliştirilmek­teydi. Üs, Kongre’nin, Başkan’ın ve ABD Hava Kuvvetle­rinin denetimi dışındadır. Bilderberg -CFR- Trilateral Komisyon (Tek Dünya Hü­kümeti) Yeni Dünya Düzeni gibi farklı isimlerle anılan giz­li bir çete, askeri endüstriyel kompleks içinde faaliyet gös­termekte ve yeraltı üslerini kontrol etmektedir. Bu güçlerin hedefi dünya çapında egemenlik kurmaktır. (Yani tek  dünya hükümeti). William P. Lear, CIA için bütün dünyada gizli misyonlar gerçekleştirmiş bir pilottu.

1986 yılında Lear, bir UFO’nun İngiltere’de askeri üsse indiğine şahit olan bir ABD Hava Kuvvetleri mensubu ile tanıştı. Lear, onun an­lattıklarından sonra, DDB-V’larla ABD hükümeti arasında bir anlaşma yapıldığına inanmaya başladı. Lear’a göre, 1969-1971 yılları arasında “uzaylı ziyaretçiler” ile Majes­tic-12 Komitesi arasında bir anlaşma yapılmıştı, ileri teknoloji transferi karşılığında, hükümet süregelen “insan kaçırmalar”a göz yumuyordu. “Kaçırmalar” insan-uzaylı melezi yaratmak için yürütülüyordu. Uzaylılar kurbanlarının vücu­duna yerleştirdikleri yapay cisimlerle (Mikroçip mi?) onları kontrol ediyorlar, bazen de insanların organlarını çıkararak, kendi bozuk sistemlerini yenilemek için kullanıyorlardı. İstenilen etki, kaçırılanlardan alınan enzim veya hormonun, hidrojen peroksitle karıştırılmasıyla elde edilen solüsyonun, uzaylıların bedenlerine enjekte edilmesiyle sağlanıyordu.

Lear’a göre, 1956 yılında Çavuş Jonathan R. Louette, White Sands Füze Deneme alanından disk şeklindeki bir araç tarafından kaçırıldıktan üç gün sonra bedeni aynı sığır­lar gibi parçalanmış bir vaziyette bulunmuştu. Bu operasyonlar yeraltındaki laboratuvarlarda (Bunlardan biri Groom Lake 51. Bölgede bulunuyordu.) ve kurban da­ha canlı iken gerçekleştiriliyordu. 1979-1983 yılları arasın­da MJ12, olayların planlandığı gibi gitmediğini farketti. 1979’da durumu araştıran bir gurup, New Mexico Dulce’deki CIA-uzaylı yeraltı kompleksinde, uzaylılar tarafından tuzağa düşürüldü.

Rehineleri kurtarmak için özel bir askeri birlik yollandıysa da çıkan çatışmada 66 asker öldü. Bu felaketten sonra, MJ 12’nin günümüzdeki üyeleri (Üyeler arasında o zamanki Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, eski CIA direktörü Richard Helms ve eski Donanma istihbarat ve Millî Güvenlik Ajansı Başkanı Bobby Ray Inman bulunuyordu.) durumu kamuoyuna açıklamak istediler. Fakat üyelerin çoğu böyle bir açıklamanın toplu bir halde paniğe yol açacağını düşünerek, onun yerine DDB-V’a kar­şı etkin bir silâh geliştirmeye başladılar. “Strategic Defense Initiative” (SDI) denilen “Yıldız Sa­vaşları Projesi,” bu amaçla geliştirilmişti.

Gerçekte bu projenin Rus füzelerine engel olmak gibi bir amacı yoktu!

İlginçtirki, Başkan Kennedy de uzaylılarla yapılan anlaşmayı halka açıklamak isterken (Şoförü tarafından) vurulup öldürülmüştü. CFR tarafından kontrol edilen “Gölge Hükümet” Kennedy’nin ölümünden sorumlu idi. İddialara göre, “Raptiye Operasyonu” ile 2. Dünya Sa­vaşı sonunda Almanya’dan Amerika’ya getirilen doktorlar ve bilim adamları “Zihin Kontrol “Genetik Mühendisliği” ve Antigravitasyonel uçan disklerin yapımıyla uğraşmışlardı. 51. Bölgede bir “Frankestein” fabrikası kurulmuş ve genetik mühendisliğinin ürettiği yaratıklar ortaya çıkarılmıştı.

Bun­lardan “Chupacabra” denilen vampir yaratık, Porto Rico’dan Mexico’ya, Oregon’dan Florida’ya her yerde görül­müştü. (Son yıllarda Şili’de ortaya çıkmıştır.) Bu yaratığa Created Reptilian Alien Vampire Engineered Species “(CRAVES)” “Genetik değişime uğratılmış sürüngen-uzaylı vampir türü” deniyordu. “Chupacabra” insanları uzaylı is­tilası “senaryolarına hazırlamak için ortaya çıkarılmıştı. (Bu sürüngenimsi canavar ile halk arasında bir panik yaratmak ve onların “Yeni Dünya Düzeni “ni daha kolay kabul etmeleri isteni­yordu.) Aslında amaç, halkın Tanrıya ve egemenliğe olan inancını yok etmek ve global bir hükümete yol açmaktı. ABD’nin Yeraltındaki Gizli

Dulce Üssü Dulce, New Mexico’nun kuzeyinde dokuzyüz nüfuslu küçük bir kasabadır. Dulce’nin en önemli özelliği Archuletta Mesa’nın altında derin bir sır saklıyor olmasıdır. Söylenti­lere göre bu sır; Hükümet uzaylı ortak biogenetik laboratuarlarında insanların ve hayvanların üzerinde korkunç de­neyler yapılıyor olmasıdır. Bu üs civarında sık sık parçalanmış sığırlara rastlanmak­tadır. Bazı araştırmacılar, parçalanmış sığırlar fenomeninin UFO’Iarla bağlantılı olduğunu söylemektedirler.

Gerçekten de Dulce civarında sık sık UFO’lar, acayip ışıklar ve diğer hava fenomenleri rapor edilmektedir UFO’ların görüldüğü bölgelerde parçalanmış sığırlara da rastlanmaktadır. Aşağıda okuyacağınız Amerikalı araştırmacı Paul Bennewitz’in Dulce üssü île ilgili açıklamalaranın  bir dezinformasyon kampanyasının sonucu olup olmadığı açıkça belli de­ğildir. Paul’un Dulce tesisiyle ilgili tek şahidinin açıklamaları için, onu yalancılıkla suçlamak taktik bir manevra olabilirdi ama gerçek dezinformasyon kampanyası, kamuoyunda Dulce  hikâyesinde inanılacak hiçbir şey olmadığını söylemek olurdu.

Paul Benewitz, bir UFO tarafından kaçırılan New Mexico’lu Myrna Hansen vakasını incelemişti. Hansen  1980 yılında bir yeraltı tesisine götürülmüştü. Christa Tilton, Temmuz 1987’de bir uzay gemisiyle ge­len iki küçük gri uzaylı tarafından kaçırıldıktan sonra, “kayıp zaman” tecrübesini yaşamıştı. Tilton, kaçırıldıktan sonra güvenlik kameraları ve bilgi­sayarlı kontrol noktalarının bulunduğu yeraltında bir tünele götürüldü. O, bir transit araçla yüz taraması yapılan bir bil­gisayar ekranının karşısına getirildi. Bilgisayar ona bir kim­lik kartı çıkarttıktan sonra, rehberi tarafından yedi kat ye­raltında bulunan bir tesisin birinci seviyesine geldiği söy­lendi. Christa’nın iddiasına göre, o yeraltındaki 5. kata ka­dar indirilmiş ve burada uzaylı araçlarının ve küçük gri yabancı varlıkların olduğunu görmüştü.

Daha sonra götürüldüğü geniş bir odada bilgisayarlar tarafından kontrol edilen, geniş tanklara asılmış göstergeler ve bazı boru hatlarından çıkarak tankın içine giren  geniş kollar görmüştü. Onun dikkatini bir uğultu sesi ve formaldehit kokusu çekti. Tilton bu sıvının tanklarda karıştırıldığı izlenimini edinmişti. Ona tankın muhtevası gösterilmedi. Christa, kaçırıldığı zaman şahit olduğu şeylerin çoğunun sonra resmini çizmişti. Bu esrarengiz tanklarla ilgili bilgiler, “Dulce Kâğıtları” adlı tartışmalı bir dosyada yine ele alınmıştı. Bu dosyada ayrıca Dulce yeraltı tesislerinin otuz adet siyah-beyaz fotoğraf ve bir de videobant bulunuyordu.

İddialara göre, bu kâğıtları dışarıya 1979’a kadar Dulce’de güvenlik görevlisi olarak çalışan bir memur çıkarmıştı. 1979’un sonunda güvenlik memuru Thomas C, karşılaş­tığı korkunç gerçekler karşısında daha fazla suskun kalama­yacağını anlamıştı. Dulce yakınlarındaki Amerikan Hükümeti-uzaylılar ortak yeraltı üssünde rahatsız edici çok şey duymuş ve görmüştü. Çetin bir iç hesaplaşmadan sonra, tesisten ayrıldı ve birçok belgeyi de beraberinde götürdü. Küçük bir fotoğraf makinesi ile, yeraltındaki çok katlı kompleksin otuzdan fazla fotoğ­raftın çekti. Ayrıca birçok belgeyi ve kontrol merkezindeki bir güvenlik video bandını beraberinde götürmüştü. Bu bantta laboratuvarlar, uzaylılar ve ABD hükümetinin yetkili per­soneli görünüyordu.

Alarmı ve kamera sistemini kapatan Tho­mas, dışarı açılan yüz çıkıştan birinden yüzeye çıkmıştı. Thomas, orijinal belgeleri çok iyi sakladıktan sonra her birinden beşer kopya çıkardı. Thomas saklanmaya karar vermişti ve bu amaçla karısını ve çocuğunu evinden almaya niyetlenmişti ki, evinin önünde hükümet ajanlarına ait bir minibüsü beklerken gördü. Thomas yakın bir arkadaşının ihanetine uğramıştı. Ajanlar Thomas’ın karısını ve çocuğunu, tesislerden aldıklarını geri vermesi şartıyla, serbest bırakabileceklerini söylediler.

Ailesinin biyolojik denemelerde kullanılacağını anlayınca, ortadan kaybolmaya karar verdi. Bu on yıl önceydi. Thomas böyle bir gizli entrikaya nasıl karışmıştı? Şimdi 50’li yaşlarda olan Thomas, 20’li yaşlarının orta­sında Batı Virginia’da bir yeraltı tesisinde, çok gizli fotoğ­rafçılık eğitimi almıştı. O, yedi yıl Hava Kuvvetleri içinçok gizli fotoğrafçılık yaptı. 1971 ‘de Santa Monica-California’da Rand Corporation için çalışmaya başladı. 1977’dc Dulce tesislerine transfer oldu. Yeraltındaki görevine, derin yeraltı tüpmekik sistemiyle gidiyordu. Bu zaman içinde Santa Fe-New Mexico’daki bir güven­lik görevlisi, özel olarak UFO görüntüleri, hayvan parçalan­ması fenomenini ve bölgedeki Mason Wicca guruplarının faaliyetlerini araştırıyordu.

Thomas’ın ve araştırmacının ortak arkadaşı olan bir şahıs, 1979’da Santa Fe’ye gelerek her iki­sini de ziyaret etti. Ziyaretçi fotoğraflara, video banda ve Dulce üssünden alınan belgelere de göz attı. Buradan bazı resimler çizildi ve böylece UFO araştırmacısı toplulukların ” Dulce Papers” (Dulce Kâğıtları) diye bildikleri bilgiler or­taya çıktı. Thomas’ın iddiasına göre, Dulce tesislerinde 18.000 kısa “gri” vardı; ayrıca o, sürüngenimsi humanoid’ler (insanımsılar) de görmüştü. Thomas’ın bir iş arkadaşı evinde, materyalize olan 6 foot (1.83 m) boyunda bir sürüngenimsi  ile yüz yüze gelmişti. (Sürüngenimsi ırk, büyük çoğunluğu Dördüncü Boyut’ta bulunan ve dünya üzerindeki en güçlü ve en kötü insan zihinlerini kontrolü altında bulundurup beyinleri yıkayan genellikle ruhsal varlıklardır (Fazla bilgi için bakınız, Ömer Özkaya, “CIA Belgeleriyle Zihin Kontrol Operasyonları.)

Reptoid (Sürüngenimsi) duvardaki New Mexico ve Colarado haritaları ile çok ilgilenmişti. Haritalardaki renkli toplu iğneler ve işaretler, sığırların parçalandığı bölgeleri, kaçırılma olaylarının yoğun olarak yaşan­dığı yerleri, eski harabeleri ve şüpheli yeraltı uzaylı üsleri­ni gösteriyordu. Çok katlı Dulce yeraltı üssü, üs güvenliği tarafından de­vamlı kontrol edilen merkezi bir sisteme sahiptir. Üssün gü­venlik seviyesi aşağı inildikçe artıyordu. Thomas, gizlilik kategorisinde güvenlik derecesi ULTRA-7″ye sahipti. Thomas’ın bildiği yedi aşağı kat vardı ama daha da fazlasının olması mümkündü. Birçok uzaylı yeraltındaki 5, 6 ve 7. katlarda bulunuyordu. Dulce’den  Page’ye (Arizona’daki ye­raltı tesisleri) daha sonra Nevada’daki 51. Bölge’nin altındaki bir üsle bağlantılar vardı.

Dulce’den kalkan tüpmekik, Taos, NM, Colarado Springs, Colarado, Creed, Colarado, Sandia gibi yeraltı üslerinden geçtikten sonra, Carlsbad, NM’ye varıyordu. ABD altındaki tüneller ve yeraltı şehirleri şebekesinin birbirleriyle tüpmekik bağlantıları vardır. Dulce üssünde, kapılar ve koridorlar üzerindeki çoğu işa­retler, uzaylı sembol dilinde yazılmıştır. Bu evrensel sem­bol sistemi burada yaşayan insanlar ve uzaylılar tarafından rahatlıkla anlaşılmaktaydı. Thomas’ın anlattığına göre, yeraltındaki ikinci kattan son­ra, herkes çıplak olarak tartıldıktan sonra, üniformaları ve­riliyordu. Ziyaretçilere kapalı beyaz üniformalar veriliyordu.

Herkesin ağırlığı güncel olarak, bilgisayar kimlik kartının üzerine işleniyordu. Ağırlıktaki herhangi bir değişiklik anın­da kaydediliyor, şayet 3 pound (1,360 Kg)’un üzerinde ise, fiziksel bir inceleme ve röntgenden (X-Ray) geçmesi iste­niyordu. Bütün hassas bölgelerin ön tarafında göstergeler vardı. Kapı kontrol panellerinde ve döşemeyle kapı arasında da göstergeler vardı. Her şahıs bilgisayar kimlik kartını kapının yanındaki yarığa sokuyor ve nümerik kodunu anahtar tuşuna giriyordu, işlemler sırasında meydana gelebilecek en ufak bir aksaklık bile, oraya bütün güvenlik memurlarınıntoplanmasına yetiyordu. Hassas bölgelerde kimsenin bir şey taşımasına izin verilmiyordu. Bütün malzemeler, bir taşıma bandına konuyor ve röntgen cihazından geçiriliyordu. Aynı işlem hassas bölge terk edilirken de tekrarlanıyordu.

Bütün asansörler manyetik olarak çalışıyordu ve asansör kabloları mevcut değildi. Işıklar dahil her şey ileri manye­tik bir sistem tarafından kontrol ediliyordu. Buralarda alı­şılmış ampuller yoktu. Tüneller fosforlu birimler ve şekil­siz emisyon şeritleri vasıtasıyla aydınlatılıyordu. Bazı derin tünellerde, bölgeyi geçici olarak aydınlatmak için bir çeşit fosfor pentaoksit kullanılıyordu. Bilinmeyen sebeplerden do­layı uzaylılar bu bölgelere yaklaşmıyorlardı.

Yeraltındaki 1. kat yol bakımı için garaj ihtiva ediyor­du. 2. katta trenler, mekikler, tünel delgi makineleri ve disk bakımı için garaj bulunuyordu. 4. katta, insan aura’sı, te­lepati, hipnoz ve rüyalar üzerine araştırmalar yapılıyordu. (Aura (Psişik hale, halka da denir): insan vücudunu (hayvan ve bit­kileri de) bir zarf gibi saran ışıklı haleler, emanasyonlar toplulu­ğudur. Şekli ovale yakın bir tarzdadır. Erkek ve kadınlarda farklı durumdadır.) Thomas’ın dediğine göre, onlar insanların bioplazmik bede­nini, fiziksel bedenden ayırıp, bunun yerine uzaylı varlığın “hayat güçmatrix”ini yerleştiriyorlardı. Bu şekilde insanın “can” hayat gücü matrix’ini ortadan kaldırıyorlardı.

Altıncı kat “Kâbus Salonu” olarak biliniyordu. Burada balıklar, kuşlar, fareler vb. hayvanların orijinal şekillerinin değiştirildiği genetik laboratuvarlar bulunmaktaydı. Bu katta ayrıca çok kollu ve çok bacaklı insanlar, kafeslerde tu­tulan 7 feet (2,13 m) uzunluğunda humanoid yarasa benze­ri yaratıklar vardı. Uzaylılar insanlara genetik hakkında hem faydalı, hem de çok tehlikeli birçok şey öğretmişlerdi. Griler ve reptoidler analitik zekaya sahip, teknolojiye yatkın yaratıklardı. Diğer bir uzaylı gurup olan Nordik in­sanlarla çatışma halindeydiler. Belki de gelecekte vuku bulacak büyük savaşa burada hazırlanıyorlardı.

Bu sürüngenimsi’lerin bir özelliği de diğer canlı varlık­lara karşı etik ve insani hiçbir duygu ve düşünceye sahip olmamalarıydı. Bu nedenle her türlü deneyi rahatlıkla yapa­biliyorlardı. İnsan genetik haritasının çıkarılması (Genome projesi) için Amerikan Enerji Bakanlığının (DOE) içinde şu kuru­luşlar bulunuyordu; “Ulusal Sağlık Enstitüsü,” “National Sci­ence Foundation” (Ulusal Bilim Vakfı), “Howard Huges Me­dical Institute” ve tabii ki, DOE tarafından yürütülen Dulce yeraltı laboratuvarları.

Thomas’a göre, uzaylılar androjinal’dı (Hem erkek hem dişi, çifte cinsiyetli) ve ortaya çıkan canlı, partenogenez’le (Yani kendiliğinden üremeyle) çoğalıyordu. Dulce’de çok ge­çerli form veya üreme poliembriyoni idi. Her embriyo altı veya dokuz birey ortaya çıkaracak şekilde bölünüyordu. Uzaylı ve insan Bio Tekniği insanlığa hizmet etmek için mi, yoksa bizleri kontrol etmek ve egemen olmak için mi kullanılacak? Niçin UFO’Iar tarafından kaçırılanlar genetik deneylerde kullanılıyorlar?

Thomas’ın Dulce’den ayrılmasına neden olan şey, 7. kat­taki kafeslerde gördüğü ve ondan yardım isteyen insanlar olmuştu. Thomas’a göre, sıra sıra binlerce insan ve insan- uzaylı melezleri ve humanoid embriyolar soğuk hava depolarında tutuluyordu. Uzaylılar ne toprak, ne altın, ne madenler, ne su, ne de insanların sahip olduğu şeyleri istemiyorlardı, istedikleri tek şey, dünyanın manyetik gücüydü. Uzaylılar bu gücü bizim bilmediğimiz bir şekilde kullanıyorlardı. Evet, Thomas’ın hikayesi inanılmaz gibi görünüyor ama, anlatılanlar gerçekte yaşanan bir kâbusun sadece bir kısmını oluşturuyor olabilir. Dulce’de garip şeyler olduğuna dair bir­çok delil vardır.

Thomas’ın bunlara da cevabı var mıydı? UFO görüntüleri, kaçırılma ve hayvan parçalama olayla­rının arkasında daha korkunç hakikatler gizleniyor olabilir. Yakın zamanlarda Archuleta Mesa’da sondaj ve bilgisa­yar analizi yapan bir gurup bilim adamı, Mesa’nın altında derin mağaralar olduğunu tespit ettiler.

_______ooOoo_______

Kaynak: Yeraltındaki Gizli Dünyalar – Turgut Gürsan

(Görseller sonradan ilave edilmiştir)

 

Reklamlar
Kategoriler:Bilinmeyen
 1. erhan
  09 Mayıs 2012, 11:05

  Deli saçması bir yazı.

 2. Murat
  09 Mayıs 2012, 20:17

  Böyle olayların olduğunu pek çok yerde duydum. Gerçekten var mı sizce? Varsa Türkiye’de de uzaylı müzesi var sanırım Türkiye’de de böyle bir üs varmı?
  Cevaplarsanız minnettar olurum sayın yönetici.

  • 09 Mayıs 2012, 23:13

   Hemen hepimizin bildiği bir atasözü vardır: “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”…
   Ve evet, ülkemizde gezici bir UFO müzesi mevcut: http://www.geziciufomuzesi.org/

   • Murat
    10 Mayıs 2012, 18:05

    Çok teşekkür ederim yorumumu okuyup cevapladığınız için ayrıca bloğunuza eklediğiniz yazılardan çok şey öğrendim ve düşünce tarzım değişti, bloğunuzu çok yararlı buluyorum.

  • Menekşe Çetin
   08 Ocak 2014, 19:14

   ben kesinlikle böyle şeylere inanıyorum .Eğer daha ciddi ve ayrıntılı bilgi isterseniz Farah Yurdözü nün yazmış olduğu ufolar uzaylılar yer altındaki gizli dünyalar ve ufo gerçekleri&yalanları kitaplarını tavsiye ederim. Dulce yeraltı üssüne kaçırılmış birçok insan var onların hikayeleri ve bu olayları yaşadıklarına dair kanıtlar var.

   • 12 Temmuz 2015, 16:03

    size diyeceğim tek birşey bu yazıya ister inanın ister inanman ben günlük böyle şeyleri arastiriyorum. tek birşey : uzaylıların var olduğunu bilin

   • fetih
    23 Mart 2016, 12:20

    ufolar uzaylılar yer altındaki gizli dünyalar ve ufo gerçekleri&yalanları bu kitap elinizde var mı ? Her yerde arıyorum fakat kitabı bulamadım. Sizde varsa satın almak isterim. mail adresim. fetihgokbas@gmail.com

  • berkay
   28 Şubat 2015, 04:23

   Biraz geç oldu ama olduğu dusunuluyo bende nukleer bomba görüntüleri ve videosu var 😇

 3. Murat
  10 Mayıs 2012, 18:20

  Ayrıca galiba yanlış oldu 🙂 ben Türkiye’de de aynı Abd’de ki gibi yeraltı üsleri mevcutmu merak ettim.

  • 10 Mayıs 2012, 23:54

   Bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım Murat Bey.

  • 07 Mart 2015, 15:18

   Türkiye’de daha madene inemiyorlar yeraltı üssü mü yapacaklar 😀

 4. 14 Mayıs 2012, 14:34

  muhakkakki bunlarda gerçeklik payı var abd böyle şeytanlıklarla uğraşmadığını iddea edemeyiz….birde kaldıkı sadece abd hükümeti değil bazı hükümetlerin gizli ufo porğramları mevcut, ne diyelim mevla muhafaza etsin

 5. Murat
  14 Mayıs 2012, 19:46

  “Ahmed Onay” Yorumunuza Katılıyorum. Sayın “Sirius” Gerçekten Öyle İse Ne Kadar Üzücü Bir Durum… Hayır Şeytanlıkla Alakalı Değil Ama Eğer Gerçekten Başka Gezegenden Gelen Bir Varlıklar Varsa Ve Bizden Teknoloji Konusunda Üstünlerse Onların Yardımını Bizimde Kullanmamız Gerekir Bu Yüzden Çok Üzüldüm..

  • 14 Mayıs 2012, 20:51

   Haklısınız Murat Bey fakat tarih boyunca birbirini gırtlaklayan, koca dünyanın nimetleri herkese yetiyorken açgözlülükle yüzyıllarca başkalarına ait olanı sömüren (Afrika örneğinde olduğu gibi) ve halende sömürmeye devam eden bu insanlardan bu tür bir paylaşım beklemek hayal olur… Ayrıca Ahmet Onay Bey haklı, sadece ABD’de değil başta Rusya olmak üzere başka ülkelerde de bu türden araştırmalar ve çalışmalar mevcuttur.

 6. Murat
  15 Mayıs 2012, 21:28

  Teşekkür ederim yorumlarınız ve yardımlarınız için… Bilmediğim birçok bilgi içerisinde bir yenisini daha edindim sayenizde…

 7. selim
  14 Haziran 2012, 23:19

  http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/manyetik_kalkan/manyetik4.asp adresindeki bilgiler ile bu bilgileri birleştirelim.

 8. selim
  14 Haziran 2012, 23:32

  “Uzaylılar ne toprak, ne altın, ne madenler, ne su, ne de insanların sahip olduğu şeyleri istemiyorlardı, istedikleri tek şey, dünyanın manyetik gücüydü. Uzaylılar bu gücü bizim bilmediğimiz bir şekilde kullanıyorlardı.” Bilgilerine istinaden yazdım. Burada yazılı bilgilere inanıyorum. Siteniz için sizi tebrik ediyorum.

 9. Gazi
  18 Haziran 2012, 16:32

  Yahu ben kendimi uçuk sanırdım. Bunu yazanlar harbiden uçmuş. Bişey mi kullanıyorlar bunları yazarken, ne kullanıyorlarsa bize de tavsiye etsinler biz de içelim..

 10. Uğur
  19 Haziran 2012, 16:40

  Deli saçması. ABD de ki borun bir önemi yok. Dünya bor rezervlerinin %90 ı Türkiye’de Balıkesir(Susurluk , Bigadiç , Bandırma) ve Kütahya çevresinde bulunmakta. Hadi dünya dışı yaşam var diyelim (kaldı ki öyle bir şey yok) buraya gelmeleri lazımdı :). Kullandığınız her neyse bende istiyorum ondan 😀

  • Gökay
   25 Eylül 2012, 18:23

   uğur, yaşın kaç bilmiyorum ama yazılarından cehalet fışkırıyor. (kaldı ki öyle bişey yok) ne demektir? her şeyi geçtim insanda azıcık saygı olur saygı! burda bu kadar emek verip biligleri paylaşan insana saygılı olursun ama nerdeeee….

   • 14 Ekim 2012, 23:04

    Çok kurcalama istersen

 11. fatih
  09 Temmuz 2012, 16:19

  zaten TÜRKİYE’YE gelmişlerdi en son Bursa,inegöl’de görüldüler ama olayın kanıtlarına el koyuldu şu an MİT’in elinde duruyor ! (ve bu arada sayın Selim bey dünyamızın çekirdeğinde yüksek miktarda enerji bulunuyor ve uzaylılar manyetik gücün değil bu enerjinin peşindeler

  • Ugur
   14 Temmuz 2012, 14:59

   Hepiniz kafayi yemissiniz

   • çağdaş
    12 Ağustos 2012, 06:06

    ”Hadi dünya dışı yaşam var diyelim (kaldı ki öyle bir şey yok)” emin misin dolaştın mı evreni

   • Ugur
    09 Eylül 2012, 08:06

    Eminim yok. Sizin sacmaliklariniz oluyorda ben dolastim yok dedigimde mi olmayacak.

   • ibrahim
    01 Ağustos 2014, 10:58

    Evren her an her saniye büyüyor sence evren sadece bizim için mi yaratıldı evrende bir sürü galaksi var bu galaksilerde milyonlarca milyarlarca belki bizim bile bilemediğimiz sayıda gezegen var bunlarda hiç mi yaşam yok ? Koca evrende sadece biz mi varız ?

  • Akın
   02 Ocak 2013, 02:34

   O Aracı 2009 yılında bende gördüm çünkü bende inegölde yaşıyorum.O araç öyle bişeyki maddesel değildi yani sırf ışıktan(enerjiden) oluşuyordu. 60 ile 80 metre çapında deniz kestanesi şeklindeydi.İşin ilginç tarafı aynı aracı 2007 de adıyamanın/gölbaşı ilçesinde gece saat 3 civarında çok yakından(yerden 300 metre kadar yukarıda) görmüş olmamdı.İşin ilginç tarafı o araç internetteki onca ufo görüntüsünde yok.Sanırım gördüğüm araç paralel evrenlerin birinden bu evrene gelmiş olan gezici yani keşif aracı olabilir.

   • Melodi
    02 Haziran 2016, 12:05

    Akın bey, Peki buna dair elinizde bir Delil var mıdır? (inanmazlıktan, yalan olfugunu dusunmekten degil) Hani Gormussunuz Bir fotografini cekmek yada resmini cizmediniz mi siz yalnizca gordunuz ve gordugunuzlr kaldiniz mi..Yada icraata gecmekten mi korktunuz Delil varmidir..Burda Inanmayan “Ictiginizden bende istiyorum, bilim kurgu senaryosu” gibi Dusuncelerde insanlar var en ve en azindan Birnevi kanit olurdu..

 12. çağdaş
  12 Ağustos 2012, 06:10

  ufo mufo değildir ya gizli askeri amaçlı işler

 13. Umur Can Keskin
  22 Ağustos 2012, 15:39

  1-madem bu kadar gizli nasıl oldu da böyle halka açık bir blogda yer aldı?
  2-manyetik güç evrende bir meteoritte bile bulunmakta
  3-amerikanın yalanlarla kandırma politikasıdır bunlar(11 eylül saldırıları gibi)

 14. Esra
  29 Ağustos 2012, 13:30

  Bilimkurgu filmi senaryosu gibi. Başarılı bence.

 15. Arda
  30 Ağustos 2012, 09:48

  bende fatih beye katılıyorum ama tüm dünya onları gördükleri zamanlarda belki düşman olarak değil dost olarak ta çıkabilirler karşılıklı kaynak alışverişi için yani.

  • Fatih
   10 Eylül 2012, 22:38

   Tekrar merhaba. Umur Can Keskin Kardeşimin Yorumunun 3. Maddesi benim mantığıma uygun geldi başka şekilde kullanıyordum ama hani bir örgüt varmış illüminati diye tek dünya düzeni felan bluebeam projesi felan araştırınca hani bunlar yalandan atılmış haberlerdir muhtemelen hani sahte ufo işgaliyle tek dünya düzenini kurmak ya planları o açıdan bana mantıklı geldi yorumumu uzun olmasına rağmen okuduğunuz için ayrıca teşekkür ederim.

 16. niyazi
  09 Eylül 2012, 12:41

  Geçmiş Tarihden Bu Güne Kadar Araştırmalar Yapılıyor Yapılacaktırlardır..
  Ufo Meselesi Hiçbir Ülke Kalkıpda Ufo yapmaz Ben Çok Araştırmalarım vardır.Resimlerim vardır ama Uzaylımı Değilmi Karar Vermek Çok zor..
  Teknolojiye gelmişken Gelecekteki Gibi Teknolojileri yani en üstün teknolojiye sahip olduğunu düşünüyorum..Düşman Dost Meseleside Bİ Çoğu Dost Bi Çoğu Düşman’dır bence..Eskilerden de Kalma Uzaylı resimlerininde Olması Ozamandan Bu zamana Karşı Dünyamızmı Takip etip büyük bi saldırı yapabilirler..

 17. niyazi
  09 Eylül 2012, 12:45

  Arkadaşlar İnanmaya Bilirsinizz. ama çağdaş diorki dolaştınmı evreni peki sen dolaştınmı :))

 18. bahar
  09 Ekim 2012, 16:58

  Burda yazılanların deli saçması olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilgilerde birtakım tuhaflıklar var.Bu reptiller David Icke’nin sitesinde de yazılı ve bu adam da bu tarz komplo teorilerini araştırıyor fakat bu kadar gizli olan bilgiler nasıl dışarı sızdı ya da bu bilgilerin, fotoğrafların dışarı çıkmasına nasıl izin verildi Ayrıca ben burda yazanların aynısını Nat Geo’da belgesel olarak izlemiştim ki National Geographic tamamiyle Amerikanın istediği yalanları kullandığı bir kanal.Eğer bu bilgiler gerçekten yasaklı olsaydı o adamı anında öldürürlerdi öyle bir teknolojiye sahip olan bir ülke,bir adamımı yok edemeyecek?Tünellerden kaçmış,kameraları kapatmış vs. bana pek gerçekçi gelmedi.Amerika bu bilgileri gizliymiş gibi gösterip halkı bunlara inandırma peşinde.Yani her zaman uyguladığı politikasına devam ediyor:bir yalana inandırmak için doğruyla harmanla.Çok da iyi başarıyorlar bunu.

  • Melodi
   02 Haziran 2016, 12:14

   Bahar Hanim bazi Dediklerinize katiliyor ve sunu eklemek istiyorum; Zaten bircok sey bizim gormemizi istedikleri kadarini gosteriyor. (Ayni seyler cok rahat Turkiye’de de donuyor ama bu uzun) Neyse şöyle ki: Hani dedinizya “Bu bilgiler nasil sizdi madem bu kadar sakli” dediniz bu yonden insanin inancinin azalmasi da hakli bi durum ama Cok da rahat orda burda calisan bunlara tanik olan insanlarin Bilgi sizdirmasi mumkun (genelde bikacgun sonra öldu haberi aliniyor tabi boyle yapanlarin) Kendini bu islere adamis insanlar var ertesi gun oldurulcegini bile bile Anlatanlar da var..ses kayitleri vs. Yani Demek istedigim su ki bilgi sizdirilmasi o kadar da Zor degil ama tehlikeli..

 19. 14 Ekim 2012, 23:10

  Gencler bos seylerle ugrasiyorsunuz. Yasimi sorgulayan arkadasada soylemiycem ama hepinizden yasca buyuk oldugum bi gercek. Kendi isinize bakin sizden ricam budur

  • burak
   01 Mayıs 2014, 22:05

   elinde herhangi bir kanıt vs birşey olmadan kendini herkesden nasıl yasca büyük olduğunu anladın demek sende onlardansın 🙂

  • Adalı
   01 Ekim 2014, 10:18

   Uğur kardeşim .insanların sürdürdüğü hayatlar ,bilgi zinciri oluşturmak uğraşıdır herkes zincirinin halkalarını arar. Siz içerisindeki bomboş muhalef baloncuğunuzla belki kişilere ait bilgi halkacıklarına neden yapışma ihtiyacı gördünüz ki ? Böylelikle gizemli Mitcileremi benzetiyorda önem buluyorsunuz kendinizde ? Bırakınız insanlar hiç katılmasalarda kendi soru işaretlerini tanıyıp cevaplarını (bilgiyi) arasınlar ,nedendir bu gereksiz fren manevrası çabanız ? Ayrıca hiçte başarılı olamazsınız ,hoş başarısızda olmazsınız enazından kendi kendinize şişer patlarsınız yani fren sisteminiz kendinizde işler boş balon gibi hiçlikle patlarsınız yazık olmazmı size ….Okuyun saçma bulduklarınızı varsa saçma olmayanları cıkarıp paylaşın daha iyi olur herkes için ,azcık zahmetlidir lakin zahmetli paylaşımlar değerlidir:)
   Yürek ve emeklerinize sağlık ,bilgiler ve yorumlar için teşekkür ediyorum ilgiyle izliyorum konularınızı.

 20. Akın
  02 Ocak 2013, 02:36

  Bana neler gösterdiklerini tahmin bile edemezsiniz.

 21. Akın
  02 Ocak 2013, 02:41

  Uzaylılar var kesinlikle var hemde milyonlarca çeşidi var.Hem görünüm hemde teknolojik olarak milyonlarca farklı tür var.Benimle temasa geçenler bilinen evrenlerin (paralel evrenlerin) en teknolojik ve en üst zekaya sahip olan formuydu.Tv lere çıkamıyorum çünkü elimde görsel kanıt yok.Yani ne video nede foto kaydı yok.Rüyalarımda iletişim kuruyorlar, bazende ben uykuda değilken sesli iletişim kurabiliyorlar.

  • 30 Mart 2013, 16:09

   Bunların ustun zekalı olduklarını nerden biliyorsunuz hepsi cin uzaylı yoktur.

  • piskiyatr
   13 Ağustos 2013, 03:44

   dostum acilen psikologa görün 😉 .. Söylediklerini psikologa aynen anlat hemen tedavine başlansın sanada yazık ailene de hadi aslanım

  • burak
   01 Mayıs 2014, 22:13

   LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİ BİLGİLER

   iki âyette açıkça bildirilmiştir, uzayda hayat vardır .
   1- Kur’ân’ın 16’ncı sûresi olan Nahl sûresinin 49’uncu âyeti :
   “ve Allâh’a secde eder ne (var) göklerde ve ne (var) yer(yüzün)de dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve melekler ve onlar büyüklenmezler .”
   2- Kur’ân’ın 42’nci sûresi olan şûrâ sûresinin 29’uncu âyeti
   “ve O’nun (Allâh’ın) âyetlerinden (belirtilerinden) , yaratılış
   (tarz)ı gökler ve yer(yüzünü)n ve ne yaydı o ikisinde dâbbeden (kımıldayandan, canlıdan) ve o (onların)toplanmalarına dilediğinde kadîr (çok iyi ölçüler koyan) .”

   Bu âyette anlatılan dâbbe târifi :
   1- Her dâbbe (kımıldayan, canlı) su’dan yaratıldı .
   (öyleyse uzayda her yerde su var)
   2- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı karnı üzerinde gider, yâni sürüngendir .
   3- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı iki ayağı üzerinde gider .
   4- Dâbbenin (kımıldayanın, canlının) bir kısmı dört üzerinde gider . (dört ayaklılar ve iki ayak, iki kol üzerinde giden maymun türleri gibileri)
   Kur’ân’da târif edilen dâbbe (kımıldayan, canlı) târifi budur. Göklerde, uzayda var olan hayat budur. Yâni dünyâdaki hayat gibidir uzaydaki hayat.

   ve bunu kesin okuyun

   Uzayda akıllı canlıların varlığına bu hadis delildir. İşte o hadis:
   “bilim süreyyâ’da (ülker takım yıldızları’nda) olsa, onunla birbirine kavuşur fars oğullarından (îranlılardan) adamlar” Ülker’de ilim yada îmân varsa , hiç şüphesiz orada akıllı canlılar vardır.Kur’ân’da furkan kelimesinin bahsedilen 3 peygamber hakkında kullanılmış olmasının da özel bir anlamı var. Anlaşılan bu peygamberler dünya dışındaki bu canlılara da peygamber olmuşlar. Buna dair hadisler de var .
   Öyleyse furkan evrensel iletişim gücü ile ilgili bir özellik olabilir.Kaynağı nakledilmeyen bu hadisi (berakat yayınevinin , “altıparmak peygamberler tarihi” adlı kitaptan , “miraçtan sonra zuhur eden vakıalar”

 22. 02 Ocak 2013, 07:20

  51. Bölge ve s4 Gerçek. Güvenliğin Bölgenin 30 Mil Çevresine Yaklaşanı ” Öldürme ” Yetkisi Var. Dünyanın En Büyük Yer Altı Yer Üstü Tessisi. Kimse Hiç Bir Şey Açıklamıyor. Her Şeyi Gizli. İçeri Kimse Sokulmuyor. Ne Saklıyorlar İçeride Uçak mı? Proje mi? Bu Kadar Büyük Bir Güvenliği ve Gizliliği Varki, İçeri de Çok Farklı Şeyler Saklanıyor. Test Ediliyor.
  Eminim Bunun da Bir Gerçeklik Payı Vardır.
  Şu Evren de Sadece Biz Varız Düşüncesin de Olanlara Gerçekten Bayılıyorum Ya.
  Oldu Olucak Dünyada da Sadece Sen Varsın.
  Şu Düşünceleri Atın Kafanızdan Uzay Ne Kadar Büyük. Sadece Biz Yaşıyor Olma İhtimali Bile Yok. Kim Bilir Bizim Gibi Kaç Varlık Var.

 23. serhat
  27 Ocak 2013, 11:38

  Ufku acık olan unsanlar dıkkate alır

 24. SoNkAtLiAm
  07 Şubat 2013, 01:57

  ALLAH bu evrende hiç birşeyi boşa yaratmamıştır . elbet vardır bir şeyler .

 25. 25 Şubat 2013, 20:22

  Geceleri uykuy ile uyanıklık arasında yaşadığım bazı garip olayları anlamak için Google dan search yapar iken tesadüfen ulaştım bu bilgiye ve sayfaya doğrusunu söylemek gerekirse sanki zihnimin içinde birşeynvar beni adeta bu yazıyı okurken ve şuan yorum yazarken bile çekiyor gözümü kapamaya korkar oldum..

 26. muharem akyol
  18 Mart 2013, 22:58

  grilerin varlığı kesindir önümüzdeki beş yıl içerisinde
  varlıklarından herkes haberdar olacaktır

 27. ahmet
  21 Mart 2013, 16:58

  arkadaslar uzayli varmi sorusuna once bizim nerede yasadigimizi cevaplayarak baslayalim cevap uzayda. bizden baska aki lli varliklarin oldugunu kimse kesin olarak soylemesede mantiken ilmen ve soylenen seylere bakarak var diyebiliriz ama yeterli olmadigi icin birilerinin kesin vardir demesini bekliyoruz asil sasilacak olan sey olmamasidir.mesela marsta hayatin var olduguna ben inaniyorum bu sadece kuru bi inanc degil tabii oyle olmasaydi oraya gonderilen bu 3.arac bu kadar masrafa girilmezdi mesela ayda hayatin olmadigi anlasildi ve ay programini bitirdiler. aslinda cok bilgi var ama gercekten dogru ve yanlis oldugunu tesbit etmek mumkun degil hepsi uydurma demek pek de mantikli bi davranis olmazdi.

 28. Ali KRUK
  24 Nisan 2013, 22:13

  Amerika ozel uslerinde askeri araclar uretmektedir bunların denemeleri o bolgelerde olmaktadır aptal amerikalilara yapılacak en iyi sey uzaylılar dunyaya geldi demektir.Ayrıca amerikanında bor la calısan ozel silah ve araclar urettigini bilmekteyiz.O yuzden biz biz olalim madenlerimize sahip cıkalım.

 29. cihad ateş
  08 Mayıs 2013, 03:20

  Hepsi mason oyunu takmayın kafanıza..mehdi gökte görünecek hadistir bu..mason oyun kagıtlarında adamlar bu işi bildiği için simülasyon bile hazırlıyorlar halkı mehdi diye kandıracaklar..ayrıca 80 bin alemden bahsedilir varmı yokmu ALLAH bilir..varsa görürüz 🙂

  • 10 Eylül 2013, 11:56

   selamın aleyküm kardeşim 18 bin alem sanki daha mantıklı;)

 30. Gölge Efsun
  27 Temmuz 2013, 22:10

  Siz hiç insanları uzaylıların varlığına inandırmak ve sonrasında sahte bir ufo saldırısı yapıp dünyayı tek bir merkezden yönetmek için tasarlanan projeyi duydunuz mu? Araştırın derim… Körü körüne inanmayın hiçbir şeye. Uzaylıların başka boyuttan geldiklerini idda ederler. Bunu da göz ardı etmeyerek araştırın. Akın kardeşim hologram ve ufolar diye bi arama motorunda arat bakalım ne çıkacak.Mesela geçen sene mekkeye melek inmiş ve başka coğrafyalarda da isa ve buda figürleri falan çıkmış havada ve bunların videoları da mevcut. Biraz araştır. Ayrıca Ceylan’a katılıyorum. O bi’şeylerin farkında sanırım. Farkındaysanız son yüzyılda bu tip haberler ortaya çıktı ve bu konu hakkında milyonlarca haber yazıldı.

 31. murat yilmaz
  05 Ağustos 2013, 11:14

  deli sacmaligindan baska bi sey degil uzayli varmis bir kere olsa soylenenlere gorede teknolijik olarakda bizden cok otedeymisler bizi coktan yokederlerdi bir kere bizim inanclarimiza gore cok ters bir kavram bu gibi buyuk devletler 3 harflilerden yardim alabilirler tabi kullanmasini bilene bence abd nin yeralti sehirlerinde sadece bilim ve deney yapiyorlardir uzayli muzayli yoktur kardesim hepsi siyonist oyunu burdaki bazi arkadaslar ucmus yok ufku acik olan anlarmis senin ufkunda baya ucmus arkadas bazi arkadaslar guzel tespitlerde bulunmuslar

 32. griadam
  22 Ağustos 2013, 00:59

  merhaba retiller vardır ve ben onları yakınen görmüş biriyim bundan emin olun ve kuşku duymayın esas amaçlarını sizlere açıklasam bana uçmuş dersiniz 35yıldır bu alanda araştırma yapıyorum onun ya okumayı ve dinlemeyi öğrenin yada susun ve bu konunun cahili aklın ama bence kalmayın araştırın araştırın önerim bu

  • Melodi
   02 Haziran 2016, 12:19

   Ben bu konularla cok yakindan ilgileniyorum ve Cahil dusuncelerden son derece uzak duran biriyim. guness.senn@gmail.com E-mail adresim bana bildiklerinizi yazmanizi cok isterim. “ucmus” tarzi terimlerden uzagim ki Sizin gibi cok sey bilen ama sessiz kalan tanidiklarim da var onlari dinledigim gibi siizi de dinlemek isterim.

 33. 02 Eylül 2013, 16:18

  KURAN-I KERİM de dünya dışı varlıkların var oldugu yazıyor mu eger yazmıyorsa demekki yoktur eger bilgi varsa demekki vardır KURAN-I KERİM dogruları söyler

 34. 10 Eylül 2013, 11:36

  🙂 uzaylı olup olmadığını bilemem ama eğer kafalarınız bu kadar mantığa dayalı ve düşünceleriniz ve zihin haritalarınız bu kadar değişikse KURAN-I KERİM den (cin) suresine bakın derim kim bilir belki de bulmak istediğiniz şeyleri yalansız olduğu kesin olan bir kitapta bulabilirsiniz;)

 35. Sefa
  18 Eylül 2013, 03:00

  Buna İnanırım bu amerikandan her şey beklerim dünyaya hakim olmak istiyor o yüzden beklerim bunu

 36. Tuncay
  29 Eylül 2013, 13:58

  peki bu uzaylılar şimdi nerde yada şöyle sorayım o zamanlar nereye gittiler 🙂

 37. 01 Ekim 2013, 01:35

  arkadaşım hayal gücü bi yere kadar bundan 15 sene öncesin debiri sana cep telefonu çıkacak dese orda görüntülü konuşacaksın deseydi onada deli derdizniz bu kendini beğenmiş tavırlar bilmişlik taslamalar yüzünden tenolojide nerdeyse 50 yıl gerideyiz bunu hiç düşündünüzmü haybeye sallamak yerine araştırın öğrenin sonuçta hiç bi şey gizli kalmaz

 38. Ahmet KARA
  25 Ekim 2013, 20:28

  İZMİR-SELÇUK otobanının ÇİFTE BENZİNLİKLER’i geçince hemen sağ tarafta, 3-4 km boyunca, “9 ay boyunca-3 vardiya-50-60 kamyon, amma 70-80 ton taşıyan öglit kamyonlar çalıştı! Sene 2001-2! İşim gereği her gün İzmir-Selçuk giderim ve ben bunu şaşkınlıkla izledim! Hatta otobanın sağ şeridini bile kapattılar bu dev kamyonlar için… NE YAPILDI ORADA? MEÇHUL ! Yeraltı üssü? Şu anda keçi Kalesinin altında CAN TEREYAĞ fabrikasi gibi bir KAMUFLAJ yaptılar, tahminen giriş-çıkış NOKTASI ! MEÇHUL! Google earth’tan da baktım, hiçbir şey görünmüyor! VERGİSİNİ ÖDEYEN Bİ VATANDAŞ OLARAK BİLMEYE HAKKIM OLMALI, NELER OLUYOR, değil mi? AMMA HEYHAAAATTT… Bazen düşünüyorum da,BU DEVLET BİZİM Mİ diye… Cevap: Şüpheli…

 39. Elord
  25 Şubat 2014, 20:55

  Bu uzaylilar hakinda sen nerden biliyorsun peki? Hic kendi gozunle gordunmu uzayli yada ufo….? Cevabini bekliyorum

 40. N/A
 41. N/A
 42. N/A
 43. 24 Temmuz 2014, 00:01

  Hala ufo konusu kesin bir bilgi ve isbata dayanmamışken yapılacak bir çok yorum ve düşünce askıda kalacaktır. Lakin bu tarz ülkeler için olasılık ne kadar az olursa olsun kendineri için bir seçenek bir yol haritası muhakkak çizmiştirler. Ama ufo konusu biraz abes kaçmış 🙂

 44. Muhammet
  17 Ağustos 2014, 03:12

  abi 51 bölgede uzaymı var çok yönlü bilimsel araştırma mı var bilinmez ama o bölgede sadece elitlerin bildiği gizemli bir şey dönüyor orası kesin ve herkez inansın

 45. Murat
  30 Ekim 2014, 01:42

  boyd bushman’ın youtube’daki videosunu izlemenizi tavsiye ederim. 51. bölge ile alakalı gerçekleri anlatıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış şu an için bilemeyiz belki ama insanın kafasında soru işareti bırakmaya yetiyor. Bir de bunu yetkili bir ağızdan duymak da ilginç tabi ,28 patenti olan bir bilim insanı aynı zamanda.

 46. ali
  22 Kasım 2014, 17:43

  Amerikan hükümeti uzaylılara nikola tesla nın deneylerini fbı da satıyorlar ve karşılığında yüksek teknolojiler alıyorlar nikola tesla dünyanın manyetik alanından alternatif akım ve skaler dalga oluşturma fikrini bulmuşlardır bor madeninin ise uzaylılar açısından bir önemi yoktur çünkü yüzlerce yıl önce bor madeni onlar için değerli idi fakat şimdi gezegenlerin ve galaksilerin manyetik alanlarında skaler dalga oluşturuyorlar yani bedava enerji

 47. 23 Aralık 2014, 19:54

  her şeyi zaman gösterecek yukarda verilen isimler gerçekten şaşırtıcı ama en önemlisi o bölgede yapılan deneyler bu deneyler yakın zamanda işleve sokulacak allah yardımız olsun umarım bizimkiler bizi bu durumdan kurtarırlar

 48. cafer sayginca
  28 Aralık 2014, 09:23

  Evren çok büýük birtek dünya deyil milyolarca gezegen var

 49. 10 Ocak 2015, 12:08

  Herkes birşey söylemiş ama kimse bu alıntının Turgut Gürsan’ın kitabı Agarta’dan bahsetmemiş. Uzaylı, bor, area 51 e takılı kalmayın. Kitabı okuyun parçaları birleştirin. Kafanıza yatmazsa ne ala 🙂

 50. 20 Şubat 2015, 02:36

  Bunlar olabilir elbette ama olmayabilir de. Ancak güzel film kurgusu olurdu.
  http://www.adlbelge.com/

 51. tuaf!
  30 Mayıs 2015, 22:52

  beyler eger biraz bilimsel demeyleri incelerseniz uzayda daha keşfedilmemiş bir çok olasılıkların olduğunun farkına varırsınız tabiiki uzay çok büyük ve kainatta milyarlarca güneş sistemi var ve bunlarda hayat olsa bile insana verilen ömür oraya gitmeye yetmez 1 ışık saniyesi 300.000 km olduguna göre 1 milyar ışık yılı uzaklıgındaki gezegene gitmek ve saniyede 300 bin km hızla maddenin bu hızda artık atomlarına ayrıldıgınıda bildiginizi varsayıp bunun imkansız bir yolculuk olduğu kesinlik kazanıyor…tabi en baştan dedigim gibi uzayda keşfedilmemiş bir çok şey var belkide solucan deligi veya kara delik ???,

 52. uzayli aldatmacasi
  01 Haziran 2015, 12:53

  Yaa bu uzayli dedikleri cinler işte kafa karıştırmayın
  cinler başka gezegenlere gidip gelebilir bunun için bi kapı yeterli
  buyuculugun bir versiyonu da cinlerle yapilanidir
  kahinlerde bizim bildiğimiz cinci hocalar gibi insanlar
  ben x-files dizisinin bütün sezonlarini izledim
  orada tehlikeli olan düşünce uzaylıların dinleri çıkardığı
  halbuki uzayli dediğimiz cinler
  hatta şeytan da cinlerdendir Kur’an’da böyle söylüyor
  Halbuki bu dizide uzaylıların varlığını insanlara empoze ederek Semavi dinlerin onların uydurdugu birsey olduğunu söylemeye çalışıyorlar
  Düşünsenize ne kadar sapık ve tehlikeli bir inanç bu biz insanlar uzayda yaşayan uzaylıların bize göndermiş olduğu mesajları kitaplastirip din haline getirmişiz bildiğin şeytanın uydurdugu insanlara yutturdugu birsey bu zaten şeytan da cinlerdendir yani uzayli işte
  Eger imaniniz tehlikeye girmesin istiyorsanız herseyi sorgulayin herseyin mümkün olabileceğini unutmayın uzaylıların bile ama en sağlam kaynak tek vazgeçilmez olan ve bozulmamış olan Kur’an i Kerim dir.

  • 17 Nisan 2017, 15:05

   Eger imaniniz tehlikeye girmesin istiyorsanız herseyi sorgulayin herseyin mümkün olabileceğini unutmayın uzaylıların bile ama en sağlam kaynak tek vazgeçilmez olan ve bozulmamış olan Kur’an i Kerim dir…..DİYORSUNUZ….Kuranı kerime elbette inanıyoruz,son kitap oluşuna,bilim kitabı olduğuna,bu güne kadar inmiş bütün kitapların açıklayıcısı olduğuna.ama bozulmamış diyorsunuz,ona katılmıyorum..nitekim Kuranı kerim indikten yıllarca sonra kitap haline getirilmedimi?% 100 aynı kelimelerle kaleme alındığının yada alınmadığının bir ispatı yok malesef…

   • adimi
    05 Mayıs 2017, 00:43

    Aç ve oku. sahibi ona kefil . yada gücün yetiyorsa birkaç ayetle oyna ve geri çekil bak ne oluyor gör başına gelecekleri .
    denemesi bedava

 53. yagmur
  14 Temmuz 2015, 03:02

  yukarıda ki yazılardan pek bir şey anladım diyemem ama ABD den her bok beklenir uzaylı la da iş birliği yaparlar dost olurlar belli mi olur belki barac obamada uzaylı dir

 54. Fatih
  26 Ağustos 2015, 20:48

  Uzay büyük, başka biyolojik varlıkların var olma ihtimâli yüksek, ama uzayın büyüklüğü gibi başka güneş sistemleri ve gezegenler ile de mesafelerimiz büyük. Uzaylılar var ancak bu arkadaşların bize ulaşması kolay değil, hattâ imkânsız. Bu güneş sisteminde olmaları gerek, ama şu ana kadar dünya dışında yaşanılacak bir gezegen görmedik bizim sistemde. Belki jüpiterin uydularından birisi -o da yer altında olacak-
  Bu diskler nazilerin savaş sonu oyuncakları olabilir -sam amcanın çocukları çalıp geliştirdi tabi, bir de kızıllar var, onlarda almıştır teknolojiyi-

 55. nibiru
  08 Ekim 2015, 21:36

  Bu ülkenin gördüğü en son Türk yönetim Atatürk’tü, onun dönemiydi ondan sonrası dinle kandırılanların yüzünden elalemin yönetiminde (içeriden ulusu işgalsiz işlevsizleştirdiler) geçti. Kendisine düşman yabancıların yayın araçlarını, yönetimini, savunmasını, eğitiminden, biliminden, geleceğinden sorumlu olan kurumlarını, kuruluşlarını dini kullanarak ele geçirdiği bir ülke elbette yokuş aşağı gidecektir. Atatürk’ün neyi neden yaptığını anlayacaksınız da iş işten geçmiş olacak.

  Umalım ki atalarımız gelecekte olabilecek olumsuz gelişmeleri öngörüp ayrı bir yolda ilerlemiş, gelişip serpilmiş olsunlar.

 56. 22 Ocak 2017, 11:09

  Uzaylıların olduğuna şüphe yok. Kur’anda da geçiyor zaten. Umarım buluruz birbirimizi de ufkumuzu ve teknolojimizi genişletebileceğimiz adımlara beraber gideriz 🙂 http://www.bekdanismanlik.com.tr

 57. barış özcan
  30 Mart 2017, 21:04

  yaptıgınız genetik kodlamalar uyuşmaz benim dna tüm insan ırkı uzaylı melezleştirme programıyla uyuşur ben hem lyran hemde insanım boşuna çalışmayın çipli kimlik kartımdan beni bulucaksınız zaten barış özcan 1996

 58. 07 Nisan 2017, 14:13

  Reblogged this on tabletkitabesi.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: