Başlangıç > Bilinmeyen, Tarih > Çin; Türk Piramitleri ve Mu

Çin; Türk Piramitleri ve Mu

Çin’in Xi’an kenti yakınlarında Uygur medeniyetinden kalma piramitler bulunmaktadır. Fakat bu piramitlerin üzerine belli olmasınlar diye yaprakları dökülmeyen ağaçlar ekilmiştir, tabiki sebebide Çin tarihi ile yakında ilgi ve alakası bulunmayan bu piramitlerin ortaya çıkmasını engellemek. Aslında bilen tarihçiler biliyor velakin Çin yönetimi bu eserlerin varlığını bilen kişilerin çoğalmasını istemiyor.
Başta da belirtildiği gibi Çinlilere ait değil bu piramitler. Eğer onların olsaydı şimdiden tertemiz hale getirip turizm rant ve gelirleri elde etme yolunda reklamlar yapıyor olurlardı. Asıl korku Uygur Türklerinin varlığı ve o piramitlerin Uygur Türk tarihine ait olması.Ve bu piramitler içinde bir piramit varki Beyaz Piramit olarak adlandırılıyor, özelliği ise dünyanın en büyük piramiti olması ama tarih kaynaklarında da en büyük piramit olarak geçmiyor çünkü yapı Uygur Türk’ünün yapısı ve hala Çin yönetimi tarafından gizlenmekte.

Şimdi piramitleri sadece insan gücüyle ve ilkel inşaat araçlarıyla yapıldığını ileri sürenler büyük bir yalana ortak olmaktadırlar. Kanıtlar bu iddianın yalan olduğunu göstermekte. İşte o yalan da insanların mağaralarda avcılık toplayıcılık yaparak ve daha sonra sırasıyla maden devirlerini yaşayarak günümüz teknolojisine ve yaşam standartına kavuşmuş olduğu yalanıdır. Aslında Uygur Türk Devleti, teknolojinin bizim şuan yaşadığımız devirdende ileri olduğu batık Mu adasının, dolayısıyla Mu medeniyetinin kolonisi dir.
Mu kıtasında oluşturulmuş olan medeniyetin teknolojik olarak çok ileri oldukları kesindir çünkü hala Mısır Piramitlerinin dahi nasıl yapıldığı mağara hikayeleri anlatan arkeolog ve tarihçiler tarafından isbat edilememiştir. Gerek Uygurlara ait piramitlerde gerekse Mısırlılara ait piramitlerde Mu medeniyetinden göç edip Hindistan’dan Türkistan’a yayılan insanların imzası vardır. Alttaki resim Mu’dan yapılan göçleri göstermektedir.

Eski Mısır tarihinde de ünlü bilge (Mısırlıların bir tanrısı) Osiris vardır ki, bu kişininde Atlantis’te eğitim aldığı ve daha sonra Mısır’a gelerek bir takım reformlar yaptığı bilinmektedir. Mısır insanı piramitleri kenti mimari birikimlerinin sonucu mu yoksa ithal mi bilgiylemi inşa ettikleri  tarafsız tarihçilerin bundan sonra yapacakları araştırmalarına bağlıdır. Uygur ve Mısır piramitlerinin yüksek bir teknolojiyle yapılmış olduğu açık bir gerçektir

Uygur piramitlerinden 2 resim: Çinliler üstüne ağaç dikmişler.  Kanlı Çin ideolojisinin ırkçılığı (SÖZDE IRKÇILIĞA KARŞI İDEOLOJİLERİ VAR!)

__________________________________________________________________________

Türk Piramitleri (Makale 2)


Piramit denilince aklımıza her zaman Mısır Piramitleri gelir. Ancak, Mısır piramitlerinden binlece yıl eski piramitler, Orta Asya’da mevcut. Biraz daha açalım konuyu;

Eğer, biraz dünyanın tarihsel gelişimi ile ilgili bir şeyler okuduysanız efsanevi Mu Kıtasını biliyorsunuzdur. Asya ile Amerika arasında olduğu varsayılan bu iki Avustralya büyüklüğündeki kıta’nın sular altına gömüldüğü rivayet edilmekte. Hatta,  Atatürk’ün “Türklerin anavatanı” isimli bir araştırma için bir tim hazırladığı ve Mu Kıtasını araştırmak için bu timi görevlendirdiği bile söylendi. M.Ö 70.000‘li yıllardan söz ediyoruz ayrıca. İşte, tahmini olarak 64 Milyon insanın yaşadığı bir coğrafya olan Mu Kıtası, ilerleyen zamanlarda diğer kıtalarda da koloniler kurmuşlardır. Bu kolonilerin en ünlüsü, şüphesiz ki Büyük Uygur İmparatorluğu…
Uygur İmparatorluğu dediğimizde aklınıza, o ilk yerleşik hayata geçen uygurlar gelmesin sakın. Zira, o yerleşik hayata geçen Uygurlar M.Ö 1000‘li yıllarda yaşamışlardır. Biz burada 70.000‘li yıllardan bahsediyoruz.

Büyük Uygur İmparatorluğu konusunda ayrıntılı çalışmalar yapmış olan James Churchward, bu büyük imparatorluğun bir haritasını bile yapmış. Haritada bu imparatorluğun sınırları Avrupa içlerine dek sokuluyor. İşte, bizim piramitlerin hikayesi de burada başlıyor.
Yazımızın en başında gördüğünüz piramit, Çin’in Xi’an şehrinin 100 km. güneybatısında bulunuyor. Bu piramit, dünyanın en eski ve en büyük piramidi. Peki nasıl oluyorda böylesine bir piramit yıkık dökük halde… Ve nasıl oluyor da bu piramidin önemi ortadayken dünya onu çok az tanıyor… Cevabı ise çok ilginç;

Bu piramitler, Çin hükümetinin baskısı yüzünden 1945 yılına kadar dünya kamuoyundan saklanmış. İlk çekilen fotoğrafı yukarıda gördünüz zaten. 1994 yılına kadar çok az görüntü alınabilmiş bu piramitlerden. 1994 yılından sonra ise, “belli ölçüde” resim çekilmeye başlanmış ancak halen piramidin çevresine yaklaştırılamıyorsunuz. Çünkü, bu piramidler Çin kültüründen değil!

Bu piramidlerin Büyük Uygur İmparatorluğu’ndan kalmış olduğu sanılıyor. Bu da , o piramidlerin önemini katlarca artırıyor. Ve en an alıcı nokta; birçok tarihçiye göre bu piramidler Türk kültürünün eseri!

Aslında, bu iddia doğru olabilir, yada sadece bir komplodur. Geçen aylarda, ünlü Metal Fırtına serisinin 4. kitabı çıktı. Orada da bu konu işlenmişti. Bu büyük piramitteki hitabelerin dünyayı değiştirebilecek bilgiler taşıdığı iddia edilmekte!

Çin hükümetinin bu piramidleri saklamak için yaptıkları ise şimdilerde bilinen şeyler. Piramitlerin üstünü toprak ile örtüp her mevsim yeşil kalan ağaçlar dikmeleri mesela. Ama benim dikkati çeken bir diğer nokta, Çin hükümetinin bu piramidleri yok etmeyişi. Yani, onları gizliyorlar ancak yok etmiyorlar…

Bu piramidlere Google Earth’ten bile ulaşabilirsiniz. Hatta size koordinatları bile söyleyeyim, bu koordinatları arama bölümüne olduğu gibi yapıştırın; 34.390380,108.739579

Aslında Türk tarihi daha nice bilinmeyenlerle dolu. Daha geçen günlerde Güney Amerika’da Uygur harfleriyle yazılmış yazıtlar bulundu. Avrupa’nın birçok noktasında binlerce yıllık Türk kalıntıları çıkarılmakta…

_____________________________________________________________________

Çin ve Türk Piramitleri (Makale 3)

Çin’de piramit var mıdır? Evet. Aslında dünyadaki en büyük piramit, 300 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen Xian’daki “Beyaz Piramit” tir. Bu yükseklik, Mısır’da bulunan ve yaklaşık 157 metre olan Büyük Piramit’in iki katıdır. Beyaz Piramit, on altı piramitten oluşan bir kompleksin en büyük parçalarından biridir ve Çin’deki “yasak bir bölge”dedir. Bazıları, bu yasak bölgeye yakın bir askeri üs olduğundan şüphelenmektedir. Fotoğraflardan da görebileceğimiz gibi, eğer bu piramitler tamamen topraktan yapılmadılarsa, toprakla kaplanmış gibi görünmekteler. Bu piramitlerden birinde, piramitlerin toprak kaplı taş yapılar olduğunu gösteren taş bir giriş vardır. Bazıları, Orta Amerika’daki piramitler gibi düz bir tepe yapısına sahiptir. 5000 yıllık oldukları tahmin edilmektedir, çünkü 5000 yıllık Çin metinlerinde onlara atıfta bulunulmaktadır.

Çin’deki Beyaz Piramit, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussman tarafından gözlenmiştir. Hindistan’dan Chungking’e malzeme taşıyan pilot bir uçuştan dönerken, motorlarından biri arızalanmış ve benzin depolarının donduğunu sanarak daha alçak bir irtifaya inmeye karar vermişti. Çok dikkatli olmak zorundaydı, çünkü tüm bölge dağlık ve tehlikeli arazilerle kaplıydı. Bu dağlardan sakınmak için yan yattığında büyük, düz bir vadiye gelmişti. Tam önünde, sanki ****lden yapılmış gibi parlayan devasa bir piramit vardı. (Gize’deki Büyük Piramit’te olduğu gibi kireçtaşı kaplama doğru açıdaki güneş ışığında parlayabilir.) En dikkate değer şey, piramitin tepe taşıydı. Gaussman bunun kristalden yapılmış olduğunu düşünmüştü. Piramidi üç kez turladı ve üssüne doğru yöneldi. İstihbarat raporunda, piramidin çevresinde hiçbir şey görmediğini belirtmişti: “Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim.” Raporunu şu soruyla bitirmekteydi: “Onu kim inşa etti? Neden inşa edilmişti? İçinde ne var?”

Alman araştırmacı-yazar Hartwig Hausdorf bölgeyi bizzat ziyaret etti ve piramitlerle ilgili, burada gördüğümüz fotoğraflar da dahil, birçok materyal topladı. Edgar Cayce’nin okumaları, insanların bir zamanlar tek bir dil konuştukları ve çok uzaklara seyahat edebildikleri bir çağdan bahseder. Bu okumalarda, Mısırlı yüksek rahip Ra Ta’nın, Çin ve ilgili diğer bütün bölgelere yaptığı ziyaretlerin nasıl gerçekleştiğinden söz eder. Belki de Ra Ta, piramit yapma sanatını yolculukları sırasında gittiği yerlerdeki halklara da öğretmişti. Piramitlerden arta kalanlar dünyanın her yanında bulunabilir: Mısır, Orta Amerika (burada diğer bölgelerden daha çok piramit vardır), eski Fransa, Orta Asya, Polinezya, Peru ve tarih öncesi Mississipi Vadisi’nde, hatta belki de Mars’ta bile.

Mısır’daki firavunlar dönemiyle neredeyse çağdaş sayılabilecek zamanlarda (M.Ö. 2852 – 2206 arasında) Çin’de yarı mitolojik “Beş Kral” hüküm sürmüştü. Bu uygarlık, altın ve yeşim zengini, gelişmiş bir uygarlıktı; ipek ve gıda bolluğu içindeydi. Bununla birlikte, İskenderiye’nin büyük kütüphanesinin kaderini takiben, İmparator Chin Shin Huang M.Ö. 212’de kadim Çin’le ilgili bütün kitapların ve edebî eserlerin yakılmasını emretti. Büyük kraliyet kütüphanesi de dahil bütün kütüphaneler yok edilmiş ancak bazı metinler mağaralarda ve manastırlarda saklanmıştı. M.S. 100 yılında Wang Tao-Shih isimli Taocu bir rahip, bir dizi mağarada yer alan kütüphaneleri bulmuştu. Bu metinler, kadim zamanlardan ve “Anavatan Mu” denilen bir yerden söz etmekteydiler. Edgar Cayce, Mu’nun Lemurya’nın diğer adı olduğunu birçok kere ima etmişti. Bulunan bir elyazması parçasında, Atlantis ve Mu’nun battığı Pasifik Okyanusu’nu gösteren kadim bir harita yer almaktadır; bu kıtaların sulara gömülmesinden sonra sağ kalanlar, tarih öncesi zafer dolu bir çağın geride kalan son kayıtlarını Mısır’a, Çin’e, Yucatan’a ve başka yerlere yolculuk yaparak götürmüşlerdi. İşte bugün, yeniden keşfetmeye çalıştığımız da o çağın kadim bilgeliğidir.

 

 

Reklamlar
Kategoriler:Bilinmeyen, Tarih
 1. 21 Eylül 2011, 00:48

  Önemli bir bilgi teşekkürler, bugüne kadar haberim yoktu.

 2. a_iverson
  11 Ekim 2011, 18:58

  1 tane mi var yoksa 1’den fazla mı ?

  • 11 Ekim 2011, 19:49

   İrili ufaklı çok sayıda var.

 3. 24 Ekim 2011, 02:04

  ne uyanık bir millet ya ama bunula ilgili hükümet bir sey yapmalıdır bana kalsa

  • Bozkurt
   10 Nisan 2016, 23:58

   1964-68 yılları arasında dönemin Başbakanın emriyle 74 kişiden oluşan bir Türk heyeti Çin’e gitmiştir. Çin devleti ile yüksek gizlilik adı altında birçok anlaşma imzalanmıştır. Heyete tüm piramitler gösterilmiş hatta küçüklerden açılmış olan bir tanesi heyete gezdirilmiştir. Heyet içinde bulunanlardan meşhur beyin cerrahisi profesörü Gazi Yaşargil kendi hatıratında piramitlerdeki mumyalama örneklerini ve kazılarda ele geçirilen ameliyat aletlerini incelediğini, hatta günümüzde kendi adıyla patentlenmiş Beyin ameliyatlarında nöroşirurji sırasında kendi yöntemiyle kullandığı soyadıyla özdeşleşen “Yaşargil klips” lerini bu piramitlerde gördüğü aletlerden esinlenerek yaptığını söylemektedir. Piramitlerin tahribatını önlemek ve doğru zamanı gelince Dünyaya açıklayabilmek adına bilerek ve isteyerek Türk Devletinin isteğiyle Çin devleti tarafından toprakla örtülerek ağaçlandırılmıştır. Çin devletince yer altı tünelleri kullanılarak karakol haline getirilen bölümlerden yabancı tüm devlet vatandaşlarına engel olunmaktadır. Uzaktan uzağa resimlemeye kısmen izin verilmekle birlikte tahrip etmeyeceği hususunda güven oluşan Türk vatandaşlarının uzaktan gözlenmek suretiyle piramitleri görmelerine kısmen izin verilmektedir. Piramit çevresindeki halk 1970’den itibaren özel olarak seçilerek yerleştirilmiştir. Gizlilik kuralına uymayan tüm yerli halk zorla göç ettirilmiştir. Bilmek isteyen için açıklama gereği duydum.

 4. a_iverson
  06 Kasım 2011, 15:59

  Gece National Geographic kanalında bu piramitlerle ilgili belgeseli izledim. Öyle Türk piramitleri falan değil. İmparatorların, generallerin, prenslerin falan böyle önemli kişilerin mezarları bunlar. Öyle 300 metre falan da değiller. Arkeolojik kazı birkaç tanesinde yapılmış sadece. Diğerlerinde çalışma yapılmamış. Yasak falan da değil hatta bazılarında turistik amaçlı geziliyordu. Piramitin tam ortasından yol yapılmış, çevresinde de piramit yapımında çalışmış olanların kemikleri sergileniyordu. Mezarlarda Çince yazılar var yani Türk piramiti falan değil. Bizimkilerin abartması gibi izlediğim kadarıyla. Ayrıca piramitlerin yapımı Mısır’dakilerden eski falan da değil. Eğer National’daki o belgeseli bulabilirsen siteye koy bence.

  • bumin kagan
   01 Şubat 2015, 21:50

   sen hangı dunyada yasıyon aslanım sen uydurma belgesel kanallarından aldıgın bılgılerle cıkıp yorum yapmak ıcın yorum yapmıssın ac once turk tarıhını bı arastır kayıp kıta ”mu” dan ıtıbaren turkler dunyada varlıgını surdurmektedır ve kayıp kıta mu’dan geldıklerı ıspatlanmıstır o pıramıdın en buyugunun ıcerısınde yanı beyaz pıramıdın Türk’un basbugu oguz kaganın mezarı ve ay yıldzlı kurt başlı işlemeler vardır. çinli dermi? O pıramıtlerın Türk ırkına aıt oldugunu ozaman neden gızlenıyor hıcmı kafan almıyor neden kımsenın ıcerı alınmadıgını ınsan once sorgular dglmı? bende bı belgesel ızledım dıyorkı beyaz pıramıdı 21 ysında bır çinlı kral olan çinin ismini aldıgı ‘çin’ e aıt oldgu soylenıyor adamlar gızlıyor bılmemızı ıstemedıklerı bır sey var kazım mırsanı dınle servet somoncuoglunu dınle arastır oyle sacma salakca belgesellerle bos beynını doldurma arastrmacı ol.!!!

   • 18 Kasım 2015, 22:34

    bumin kagan kardeş bu piramitler türklerin kayıp adası mu kıtasında da var ama suyun altında kaldığından biraz aşınmıştır biraz araştırısan bulursun
    Ve bu çindeki piramitlerin içinde türklerin şu anki bulunduğumuz yıldan 20 sene sonrasına kadar ne olacağı yazılmıştır şam ve baksılar tarafından

  • 18 Kasım 2015, 22:31

   a_iverson Kardeş ne yazcaklardı peki piramitlere Çok şanlı türklerin Çinlileri köleleştirerek yaptırdıkları ve öluleriyle taşları sıkıştırdıkları piramitler mi yazcak tı tabiki yazmaz akıllı olun biraz hatta çizgi filmlerde bile çinseddini neden yapmışlar sorusuna karşılık şu cevabı veriyolar o zamanlar çok barbar bi milletten korunmak için yapılmıştır Akıllı uyanık olun biraz

  • Lara
   26 Şubat 2016, 19:41

   Valla güldürdün beni. İzlediğin program zaten yabancı bir firmanın. Hiç işleri yok DÜNYANIN EN BÜYÜK PİRAMİDİNİ TÜRKLER YAPTI mı diyecekler… komiksin zaten biz Türk’leri hiçbir ırk çok fazla sevmez… Çünkü bir zamanlar dünyaya hakimdik ve bizde hala o kapasite var.. yabancı programlardaki Türklerle ilgili bilgiler bazen yalan oluyor…

  • Paşa
   07 Mart 2016, 22:55

   Kurt ve ay yıldız figürlerine ne dicen peki bay zeki oktan keleşin çektiği fotolara ve söylediklerine ne diyeceksin.

  • musti
   16 Eylül 2016, 18:54

   Senin gibi insanlar çok National ciographi doğru gidip gören insanlar yalancı dünya Türklere karşı elin hristiyanı Yahudisi senin tarihini silip yeni tarih yazanlar doğru mu söyleyecek rant için babasını tanımaz Avrupalı

  • 30 Aralık 2016, 23:33

   Ne s..k..m biliyonda sen

  • 01 Şubat 2017, 04:44

   Gitmissin israil belgeseli izlemissin zaten o kanal israilin. Gelmissin burda duyduklarini anlatiyorsun. Ayiptir ya sahiplenecegine siyonist oyununa geliyorsun

 5. aytekin
  24 Kasım 2011, 01:21

  yapılan araştırmalar,pramitlerdeki yazıtların türkçe ve resimlerin ay yıldız kurt başı vb gibi,resimlerle işlenmiş olduğunu bu kanıtların bile pramitlerin türklere ait olduğunu kesinleştirmesi açısından yeterlidir.önce kazim mirşan hoca,nın sonrada oktan keleşin araştırmaları bunu doğruluyor.türklere ait deildir demek art niyet deilse gaflettir.

 6. a_iverson
  20 Aralık 2011, 23:13

  Kazım Mirşan’ı takip eden biriyim ben de. Araştırmalarına da inanan biriyim. Fakat kendisinin Çin’deki piramitlerle ilgili bir çalışması yok. Sadece Kazım Mirşan’ın yanında olan Turgay Tüfekçioğlu ve Haluk Tarcan, eğer bunların yaşı bahsedildiği gibi 5000-6000 yıllık ise bunları yapanların Türk olması gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü o tarihlerde Çinliler henüz burada yoklar. Çinliler Tibet’te yaşıyorlar daha sonraları bugün Çin dediğimiz bölgeye iniyorlar. Çin’in ilk sahipleri Türklerdir. Fakat benim izlediğim belgeselde bu piramitlerin yaşı M.Ö 100-200 olarak söylenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunlar Mısır’daki piramitler gibi taştan değil günümüz mezarlardaki gibi kum tepelerden oluşuyor. Kumlar baskı yapılarak sertleştirilmiş. Belgeseli hazırlayan batılılar olduğu için çarpıtmış da olabilirler o kadarını bilemeyeceğim. Türk olmasında kim olursa olsun kafasındalar. Ayrıca bu piramitlerle ilgili doğru düzgün bir çalışma, belge, bilgi yokken bunların Türk olduğu ya da olmadığını söylemek pek de sağlıklı değil.

  • exsalans16
   05 Kasım 2012, 15:41

   iwerson atan oğuz kaan ın kim olduğunu biliyomusun. sen daha tarihini bilmiyosun bence biraz araştır.

 7. Halil
  25 Aralık 2011, 04:26

  Yahu a_iverson adam gibi bi araştırma yap ta öule yrum yap. Google earth da yukarıda verilen koordinatları girdiğinde sen de göreceksin ki bu yapılar zaten türk piramitleri olarak isimlendirilmiş. Takmışın kafayı bi national diye bi emperyale, özünü dinle

 8. a_iverson
  26 Aralık 2011, 23:08

  Halil;
  Google Earth olmasa inandıracaksın adamı. Google Earth’e ben de fotoğraf koyup Çin Piramitleri yazabilirim. Her kullanıcı fotoğraf ekleyebilir. Oradaki Fotoğrafların bazılarında bizim türkler onlara türk piramitleri diye adlandırmış yoksa o adlandırmalar Google Earth’e ait değil.
  Bir ikincisi o piramitler Mısır piramitleri gibi değil. Bunlar kum tepeler. Altında imparatorların, kraliçelerin, generallerin mezarları var. Günümüz mezarları gibi kumlar mezarın üstüne yığıp setleştirmişler. Öyle olmasa üstünde ağaç yetiştirilebilir mi ? Git o zaman Mısır Piramitlerine ağaç dik bakalım dikebiliyor musun ? Bana diyorsun ama önce kendin bir araştır. O piramitler için yeterli bigi yok. Mezar oldukları için Çin açılmasını istemiyor. Bugün Altay bölgesinde bile Altay özerk devleti eski mezarların açılmasını yasakladı. Sebebi de ölülerin rahatsız ediliyor düşüncesi. Çin’de de aynı sebepten ötürü yasak. Sadece 2 tanesi ziyarete açık. Onun da sebebi önceden define avcıları tarafından açılmış olması.

  • Lara
   26 Şubat 2016, 19:57

   Bu piramitler Türkler tarafından yapılmış olup dünyanın en büyük piramitidir.. fakat Çin bu piramitleri gizlemek için törpülemiş, kum dökülmüş ve üzerine ağaç dikmiştir.. hatta ilk ameliyatlardan birini de Türkler yapmıştır.bu bilginin öne sürümü bu piramitlerin içindeki bir mumyadaki dikiş izinden kaynaklanmıştır ve at kılından yapılmasından kaynaklanır… Tartışmak veya fikir alışverişinde bulunmak isteyenler: favouriteimagine@gmail.com

  • 01 Şubat 2017, 05:04

   Ya dostum nasil bir yaratiksin o piramitler cinlilerin olacak onlarda gogsunu gere gere bnlari biz yaptik diemeyecek hemi. Ya bi git Alla askina ya. Misirdaki piramitlere gelinc izin veresnlr bizzat ben agac dikerim. Bre beyinsiz topragi ustune dokdukden sonra nie yetistiremeyesin. Aaa pardon senn beynn yokdu aklina gelmez dogru. O deil oktan kelesin binbir zorlukla icine girdiginede inanmazsn ya hos neden inanasin. Senn Turk deilsin ki mesela ben ulan %100 cin oldugunu kanitlasalar Gene bizim derim neden duymak istedigim bu senin duymak istedigin bu degil o yuzden israil belgeseli izleyerek buraya gelme arkadas. Kim bilir iyi derecede turkce bilen bir ajan dahi olabilirsin. Beyler size bombayi patlatayim. Bu piramitler basit birer mezarlik olsa Sikinti yok serbest yaparlardi ulan oyle bir teknoloji varmis ki beyin amalayatindan tutun isinlanma bulgulari hatta marsa yolculuk bile varmis neler neler neler. Evet cin sokda beyler. Koskoca yecuc mecuc soyunu 20 bin metre capindaki oyugun icine hapseden ve o oyugun girisi olan dagin etegini bakir ve demir eriterek kapatan. Bir millet bu baslarinda oguz kaan kurandaki ismi zulkarneynin onderliginde bu teknolojide olabilir inanirim sasirman. Ki zaten kuran da da bahsedilir teknoloji inisli cikislidir die. Yani bir cok kez sifirlanmistir.

   • 01 Şubat 2017, 05:06

    Kao

 9. onat
  24 Ocak 2012, 04:54

  Bu konuda bir kitap önerebilirim sizlere yazarı kuzenimdir Murat İrfan Ağcabay “İstanbul’un Kadim Sırları” adlı kitabı okursanız bu konuyuda içeren çok büyük bi araştırmanın içine dalmış olucaksınız

 10. BarB
  03 Şubat 2012, 04:26

  misir cok sicak priamitlerin ustunde bitki ciksin :))

 11. ahmet
  12 Şubat 2012, 12:25

  tarihi bu kadar şanlı ve büyük olmasına rağmen tarihine bu kadar yabancı ve nerdeyse küfreden bi millet yokur heralde

 12. tayfun
  18 Mart 2012, 16:04

  Gayet ayrıntılı bir yazı olmuş ellerinize sağlık…Evet bu konuda Oktan Keleş’in önemli bir çalışması var..Piramitlerin içinden kendi çektiği fotoğrafları da yayınlamıştı…İncelemenizi tavsiye ederim..

 13. Hakan
  22 Mayıs 2012, 02:35

  @a_iverson, diyosun ki bu piramitler henüz tam araştırılmadığından Türkler’e aittir ya da değildir demek yanlış olur, peki sen ne biliyosun bu piramitlerin kum tepelerinden ibaret olduğunu, öyle kompleks yapılar olmadığını.. açıkçası buna güldüm ben.. Bunlar kum veya toprak yığınları değil, Çin bu yapıları dünyadan gizlemek için üzerlerini toprakla örtüp ağaçlandırmış. hey Allahım.. kum tepeleriymiş :))))))))))))))))))))

 14. a_iverson
  08 Haziran 2012, 01:56

  Hakan;
  Ben nerden mi biliyorum söyliyim hemen; Belgeselini izledim. Sadece 2 tanesi ziyarete açık. Sebebi de define avcıları tarafından zaten açılmış olmaları. Ayrıca 300 metre olduğunu söylüyor bizimkiler ama öyle değilmiş işte en yükseği 70 – 80 metre. Gülmeden önce tam olarak araştırsaydın şuan kendi yaptığın yoruma gülüyor olurdun. Belgeseli izle ondan sonra bir daha konuşalım. Nat Geo’da izlemiştim sanırım.
  Ayrıca Bosna’da da Çin’deki gibi piramitler bulunduğu söyleniyor. O piramitlerin de üstünde ağaçlar var. Şimdi Bosna devleti gizlemek için mi yaptı bunu da 🙂

 15. mete_HANN
  10 Temmuz 2012, 20:29

  @a_iversion
  ya bırak allah aşkına dalga mı geçiyosun sen sende o emperyalist kanal ve odakların köpeği olmuşsun tıpkı bazıları gibi bu kadar mı aklınızdan yoksunsunuz ya o belgeselini izlediğin kanal o emperyalistlerin en büyük yayın organlarından biri zaten sende akıl mantık olsa onların yaptıgı yayınlara dayanaraktan bu kadar ısrarcı bir şekilde tarihini karalamazdın zaten bugün yüce TÜRK ulusu olarak haketmediğimiz bu durumda olmamızın sebeplerinden biri de sen ve senin gibi insanların varlığıdır senin gibi gerizekalılar ben türküm dedikçe TÜRK ulusunu karalamaktasınız.Bre beyinsiz aç bir kaç kitap oku da gör atalarımızın tarihi nasıl yazdığını senin gibi beyinsizler ve avrupa düşkünü hainler yüzünden bu durumdayız zaten..EY TÜRK TİTRE VE KENDİNE GEL!!!

 16. abdurahim
  28 Ağustos 2012, 18:01

  çinlerin bunu hala gizlemeleri türlerden korktukları içindir koskaca çin seddini aşan milleltin bir daha buralara gelmemeliri için yapımış oldğu bir onursuzluktan başka bir şey değildir. hükümetin derhal bunu gerekli talimanlarlaçözüme eriştirmesi gerekir

 17. memolimemoli
  05 Eylül 2012, 00:39

  Türk tarihini ac ve oku diyen arkadas, dogru cok süper isler yapmislarda, piramitleride yaptik diye bi yazi felan varmi allasen, varsa söyle…

  • 01 Şubat 2017, 05:14

   Ulan sen turk deilsin. Uzatma iste zorunuza gidiyor boyle sanli bir millet olmamiz hadi yurruuuuuuuuuuuuu osmanliyida biz kurduk selcukluyuda Dunyaya da defalarca hakim olduk vergiye baglamadigimiz neredeyse millet yok. Ha bunlari yaparkn hic bir zaman adaletsizlikden kopmadik. Belki izlemissindir spartacus u. İste tamda o roma gibi serefsiz ulkeleri bagladik vergiye. Asaletiz olum biz tasakliyiz bir muzde daha vereyim sana piramitlerdeki bir yaziya gore. Turkler ordulariyla tekrar buraya gelecek ve yeniden dunyaya hakim olacaktir. Hadi burdan yak. İlmnti kopegi seni

 18. mete_HANN
  09 Eylül 2012, 23:58

  Ne kadar zor bilmeyen bir insanla uğraşması ya bak birader o zaman bizim için yazı diye bir şey yoktu o yapılanları taşlara yazmak gibi bir düşünce yoktu olsaydı zaten bugün taştan kağıda basmak için ağaç kalmazdı ülkende kaldı ki o yapıların 5000 yıllık olduğu düşünülüyor bu çok geniş bir konu orta asyanın bilinen tarihinden çok eski Türk tarihinde bize öğretilen ana vatan orta asya teorisini çoğu bilimci yeterli görmüyor birçok kişi çok daha eski olduğunu düşünüyor ama işte senin gibi ”dogru cok süper isler yapmışlarda” diyenler yüzünden ve ilgisizlikten bunlar hep bekliyor.. bak koç formül çok basit bu tarih sana basit ve anlamsız geliyorsa kendini bu yüce milletten de sayma anladın mı senin gibileri dünyanın bir çok yerinde kabul ediyorlar oralara git illa bozdurma üslubu yada oturduğun yerde uslu uslu otur gerçekleri karalama yoksa seni karalayıverirler tamam mı canım hadi bakim.

 19. kopuz
  13 Eylül 2012, 21:01

  arkadaşlar mete_han haklı ama biraz fazla kızıyo bak türk kardeşim bunu yanlış bilenlere gerizekalı aptal türk değilsin dememelisin onlara öyle güzel öyle iyi deliller verki onlar kendilerine gelip seni anlasınlar arkadaşlar bazıları bunu hadisdeğil diyebilir ama bu gerçekten hadistir tamam atatürkte söylemiştir ama aslında hadistir ”İLİM ÇİNDE OLSA BİLE GİDİP ALINIZ!!” niye fransa,italya.ispanya değilde çin bu tam bir delil olmaya bilir biraz daha ayrıntılı bir şekil araştırırsanız anlarsınız dediğimi türk kardeşlerim lütfen duyarlı olalım mete_han kardeşim sende birazdaha iyi davravran kardeşim anlat doğru düzgün tamam anlatmışsında niye gerizekalı falan diyosun canım kardeşim lütfen sen öylededikten sonra o senin dediklerine zaten kulak vermez canım kardeşim teşekkürler

  • MeTe HaNN..
   20 Ekim 2012, 19:47

   Haklısınız arkadaşlar kusuruma bakmayın bir an sinirlerime hakim olmakta güçlük çektim biraz fazla serttim tekrar özür diliyorum haklısınız ama şu da bir gerçek ki bu tür insanlar milletini geçmişini inkar eden tipler bakınız israil devleti yanılmıyorsam 1961 yılında ki münih olimpiyatlarında 9 tane atleti öldürüldü diye yıllarca FKÖ ye kan kusturdu yıllarca ya afrika da yakaladıkları örgüt üyelerini kafesteki aslanlara attılar öğle yemeği niyetine ve hala daha da misliyle öç almakta işte bunlar beni çok geriyor israil 9 tane atleti öldürüldü diye bunları yaparken bizim yıllardan beri başımızda ki terör belası yüzünden çektiklerimiz gerçekten kahredici onuda geçtim etkin bir mücadele görememek yani pek de umursanmadığını görmek daha da kötü işte bunları görüp gerildikçe bir de insanın karşısına bu tür insanlar çıkınca işte neyse daha ileriye gidemiyorum tekrar özür diliyorum tüm arkadaşlarımdan ..Bu arada ”sallamadan” rumuzlu kardeşim hemen sana bir cevap vermek istiyorum 732 de yazmaya başladı diye bir şey yok M.Ö dönemde asya hunları taşlara zaten yazıyorlardı ben bize öğretilen tarihi söylüyorum işte bak m.ö 3000 yılında yazan sümerlerin Türk olduğunu kabul etmiyor bugünkü tarih anlatmak istediğim bu. Bir subayı şehit oldu diye ” menemeni yakın ” diyen yüce Türk Mustafa Kemal Atatürk’ün zihniyetine; kabiliyetine sahip bir lider gerekli bize neyse arkadaşlar daha derine inmenin kimse faydası yok bu durumların bir an önce düzelmesi temennisiyle sağlıcakla kalın..

  • 01 Şubat 2017, 05:18

   Kardes hadis deil diyenler aynen feto gibi sahte dincilerdir. Sen rahat ol karsesim o hadistir. İste tamda bu yuzdn ortulmekde ve yalanlanmaktadir isin guzel yani piramitlerde turkler gunesin batisina yakin (yani kiyamete) buraya ordularyla tekrar gelecek ce dunyaya yeniden hakim olacaklardir. İste siynzm bunu biliyor ve bndan korkuyor kabullene miyor bu gibi oyunlarla yalanliyor.

 20. kopuz53
  14 Eylül 2012, 23:37

  arkadaşlar mete_han haklı ama biraz sert bi arkadaşımız türk kardeşim sen türk değilsin , gerizekalı demesen çok iyi olacak canım kardeşim oyle konuştuğun için senin yazdıklarını kale almıycaklardır türk kardeşim güzel birşekilde delilleri anlatırsan çok daha iyi olacaktır kardeşim arkadaşlar mete_han haklı çünkü peygamber efendimizin bir sözü vardır bazıları bunu atatürkün sözü zanneder tabikide atatürkde söylemiştir ama aslında bu söz peygamber efendimize aittir ‘İLİM ÇİNDE OLSA BİLE GİDİNİZ’ niye fransa,italya,ingiltere değilde çin bunu bir düşününüz pek iyi bir kanıt değil ama bu konuyu ayrıntılı bir şekilde araştırırsanız bu konuyu daha iyi bir şekilde anlarsınız teşekkürler sağolun

  • Edgüyış
   25 Temmuz 2016, 22:23

   İlmin ne kadsr önemli olduğunu gerekirse çinden bile gidip alınması ile alaklıbir hadis kardeş o kadar çine bağlama. üstelik ben Orta Asyada tarih öncesinde tek bir Uygarlık olduğunu düşünen ve de sonradan ayrıldıklarını savunan bir insanım benim düşüncem bu ama yinede bunlar 100 de 100 Türklere aittir de diyemeyiz

   • 01 Şubat 2017, 05:21

    Yuzde yuz turklere ait beyler rahat olun. Yuzde yuz kanit ariyorsan. Turkler haricinde envayi cesit bir millete ait olsa boyle yasaklamazlardi acip gosterir turist cekerlerdi. 😁

 21. sallamadan
  21 Eylül 2012, 18:26

  mete
  ne olduda 732 de yazı yazmaya basladı turkler? heler ki sümerlerin m.ö. 3000 yılında yazmaya başladığını düşünürsek… burada bir ırkı yada bir ulusu kötülemek yanlış ama insan hatalarını görerek kendini yüceltir bir daha hata yapmamaya o sorunu düzeltmeye çalışır oysa senin gibiler yanlış bir düşüncede olsa benim yaptığım doğrudur der çıkar… işte senin gibiler yüzünden bu ülke bu halde düşünme vur şiddet ve baskı sizin için en iyi çözüm… zaten dünya istemiyor türkleri değilmi nasılsa luviler de türktü yada kızılderililerde türk olmadı mu larda türk ya çindeki pramiterde türklerin, avrupaya zaten kavimler göçü ile gidilmiş orasıda türk osmanlı zaten belli o sırada 3 kıta türk oldu ya madem hepsi türk de bizi istemeyenler kim ???

 22. Hüseyin
  25 Eylül 2012, 16:00

  Mete HaNN. Gaz adam. Sen nasıl bir insansın anlayamadım. Sıfır empati, sıfır hoşgörü. Her farklı görüşe hakaret ve alayla karşılık vermek…

  Durduk yerde 2 yorum yapmışsın gerdin beni.
  Yemişim senin Türklüğünü. Türk olmadan önce bi insan olmayı öğreniver.

  Allah’a şükürler olsun senin gibi tipler yok çevremde.
  Ne tartışılır ne uzlaşılır görmezden geleceksin bu tipleri..

 23. DEVLETHAN
  02 Ekim 2012, 01:16

  Sayın a_iverson, seyrettiğiniz bir belgeselden yola çıkarak bu piramitlerin Türklere ait olmadığını söylemek çok iddialı bir yaklaşım.Ayrıca iddia ettiğiniz gibi topraktan yapılan bir piramitin kenar çizgileri o bu piramitlerdeki kadar keskin ve belirgin olmaz.Aradan çok uzun bir zaman geçtiği ve bu süreçte kesitlerin, doğal etkileşimler sonucunda toprakla dolduğu anlaşılıyor.Batılı kaynakların bizim tarihimize ne kadar ön yargılı oldukları malum.. Bütün bunlar ortadayken; üzerinde çok geniş çaplı bilimsel ve arkelojik araştırmaların yanı sıra mumyalar üzerinde genetik(DNA) yapılmamışken sizin kalkıp da bu piramitlerin Türklere ait olmadığını iddia etmeniz pek dayanaklı görünmüyor.Ayrıca Türklere ait olma iddiası size niye ters geliyor bu da anlaşılmaz. Bence demagoji yapmak yerine belki ileride yapılacak araştırmaların sonucunu beklemek gerekiyor.

 24. Oğuzcan
  22 Kasım 2012, 03:12

  Her şeyi geçtim eğer bunun gerçekten bize ait olmadığını bilmiyorsanız ait olduğuna da karşı çıkamazsınız. Eğer atalarımız bunu çok uzun yıllar önce yaptıysa şu anda bunun bize ait olmadığını savunanlar onların kemiklerini sızlatıyorlar.

 25. 06 Aralık 2012, 19:30

  Bu bilgiler öneli fakat ağac dşktikleri bilinmiyor…

 26. 16 Aralık 2012, 09:47

  yaşasın çinliler onları seviyoruz.

 27. 09 Ocak 2013, 23:24

  ya ıversonmusun nesın bak 1 o pıramıtlerı sıktır et mu kıtasnı bılırsın ve mu kıtasında turh turk vb ıfadeler yer alıyo cıne piramıtı getıren yanı piramıt fıkrını verende mu kıtasından arastırma yapıp mısıra gelen mısırlıların tanrı dedıklerı bır kısı mu kıtasında nukleer vb cok buyuk enerjıler kullanılmaktaydı ve ne sansadır bu kıtada amerıka kıtası ve cın arasında kıta cının hakımıyetı turklerındı amerıkanında kızılderelılerdı ve halada kızıldere soyundan gelenler atalarının turk oldugunu soylerler bu kadar tesadufmu senı cındekı pıramıtlerın sahıbının turkler olmadıgını dusunmene sebep ne kadar salakca kustahca bır fıkır atlantısınde turk hakımıyetınde oldugunu tum kainat bılır bıraz arastırma yap zulkarneyn suresıyle orhun abıdelerındekı yazıyı karsılastır okey bıraz anlarsın hayatın gerceklerını ben bu arada 17 yasındayım ve senlede kac yasındasan kapısırım blgı alanında

 28. oku dusun hallet
  13 Ocak 2013, 02:14

  M

  Mu kitasinda cok gelismis bir medeniyetin goclerinden bahsediliyor bu gocler tum dunyaya yayiliyor ayni ilk okuldan beri okumaya basladigimiz tarih kitabindaki gibi bilimle yakindan ilgilenen tarihciler gerek yazi uyumlari tabletler ve buna benzer arastirmalar ile turkler olduklarina inanip bize sunuyorlar belgeselleri izleyen arkadaslara sesleniyorun arkeloglarin buldugu kemikleri hayalederek dolgulastirarak ve latinceden evvel yasamis olan dinozorlara latince isim vererek onune sunuyor ki latincenin kokenindede turkce var bunu kabulleniyorsun kanindan irkindan olangercek olabilecek iddayi kabullenmiyorsun tarafli menfaatlerine uygun tarih yazan batililar dogrucuolarak inaniyorsunseyrettigin bati bati belgeselleri hep beyin yikama politikasi avrupa ve amerikada turkler sadece konstantinapolis onu bile istanbulu tirnak icine alipta yaziyorlar alinisindan ibaret bin senelik osmanli tarihi bununla gecistiriyorlar yazilacak cok sey var sayfalar yetmez anlayana sivrisinek saz………

 29. mustafa işler
  21 Ocak 2013, 20:30

  national georgafigten (amerikadan)
  gelen bir bigiye neden hemen vahiymiş gibi sorgulamadan kabulleniyorsunuz…da diğer her şeyi reddetiyorsunuz

 30. Long-Johnson
  07 Şubat 2013, 13:53

  Arkadaşlar- biraz sakin olursak ve sn. a_iverson’un yazdıklarını iyice olursak ne demek istediğini anlarız.
  yani şu an itibariyle Türkler adına veya çinliler adına henüz kesin bir delil yok.
  arkadaşın biri yazmış yüce Türk milleti diye, yahu Türk milleti ne yapmışki yüce olsun, bu yüceliği nerden geliyor?
  bol küfür savurarakmı, başkalarını küçümseyerekmi oluyor, ha en önemli şeyi atlamadan şu yüce Türk milleti tanımı Türklere hiç uymuyor, çinliler Türklerden bıktıkları için çin seddi yaptılar acaba Türkler Yüce sıfatını haketmek için ne yaptı?
  söyleyeyim, sadece Türklerin bir kolu kayı boyu olan osmanlı müslümanlığı sahiplendi asıl yücelik odur, getiripte zamanın şaman kültürü olan bir kavmi yüceleştirmek abes oluyor
  bunları karıştırmayalım bu bir.
  ikincisi, kayıp mu kıtası efsanesi doğrudur, o kıtada ulu Ra-Mu yönetiminin renkli gözlü sarı saçlı beyaz ırk geni bulunduran insanlarının (bulgar-macar..vs avrupaya akın eden Attillanın mu kıtasındaki ataları) Avrupai Türkler olduğunu tahmin ediyorum, çekik gözlü Türkler değil.
  çekik gözlüler sonradan mongol, tibet, çin ırklarıyla etkileşime girip genetik asimilasyona uğramış.
  haritada polinezya-mikronezya ve malenezya adalarının bulunduğu bölge, mu kıtasının orta noktası idi, o dönemde tektonik depremlerle bu kıta tahminimce 5-6 yıl gibi bir zamanda sulara gömülerek tarihten silindi.
  ada insanları 4 farklı ırka sahipti
  adanın afrikaya yakın olan güney batı insanları kıvırcık saçlı zenci ve habeşi kahverengi, güney ve doğu kısmı g.amerika maya,kızılderili düz saçlı aborojin ve fiji adaları insanları yapısında, adanın kuzeybatı kısmı hint ve mısır, kuzey kesimleri sarı-beyaz tenli çekik gözlü düz saçlı,adanın kuzeye yakın orta kısmında Türk olduğunu tahmin ettiğim beyaz tenli renkli gözlü karışık sarışın kıvırcık düz bir kavim vardı.
  ada yönetimi bunlarda idi.

  • Türk'm
   11 Temmuz 2014, 19:47

   Hadi lan ordan kişiliksiz milletsiz Müslüman olsan ne olur senden…

  • 01 Şubat 2017, 05:37

   Janson kardes neden turkculugu savunanlari musluman yerine koymuyorsun. Birseyler biliyorsun oyi guzelde yukarda Allah var deyiminin taaaaaaaaaaaaa oguz kaan dan gelme oldugunu biliyormuydun (tengri) saman inanci diyorsun da biliyomusun ki oguzkaan zulkarneyn oldugunu. E bu kisinin peygamber oldugu kesin olmasada veli kisi olduguna hemfikiriz madem supesiz en guvenilir kanit kurandada bahsedildigi gibi dunyaya hakim olan bir liderdi. Turklerin gok tanti tek tanri inanci nerden geliyor saniyorsun. Yani anlican kardes Musluman Turk tarihi sadece osmanli selcukludan ibaret degil Senin gozunde oldugu gibi sadece kayi boyuna saygi duymakla bitmez. Hem zaten piramitin icindeki tasin uzerine kayi boyu sembolude vardi ayyildizda vardi ikiside bizim sikinti yokkkkk. Turk denince akla islam islam denince akla turkler. Geliyorsa ne mutli bize ne mutlu tarihimize.

 31. Long-Johnson
  07 Şubat 2013, 16:00

  Devamını yazacaktim yer kalmadı, neyse devam.

  Mu kıtasındaki beyaz nüfusu çok fazla idi bu da sayıca üstün olan diğer ada halkına göre üstünlüğün yönetimin beyazlarda olduğu izlenimini uyandırıyor.
  bu beyazlarda kendi aralarında ikiye ayrılıyor
  bu iki kesim arasında yozlaşmanın oluşturduğu çekişmeler savaşlar güç ve yönetim Ra-Mu olma savaşı yani iyilerle kötülerin savaşı olup nükleer veya bizim bilmediğimiz silahlarla ada’yı batırmışta olabilir
  yinede enyakın teori kıta dibindeki gaz odacıklarının patlaması adanın sonunu getirmiş olması daha mantıklıdır.
  mısırın güneşle tanrısallaştırılmış Osiris’i olası kuvvetle (Hz. idris olduğu iddia ediliyor)

  zaten polinezya adaları üzeri ve civarında hatta japonya civarında okyanus dibinde sulara gömülü piramit yapı bulunmuştur.
  hani olaki mısır piramitleri mu kıtası bilge kralı veya tektanrı inancında olan Mu’luların eşsiz bilge din adamı olması kuvvetli ihtimal.
  kıtasal gerilmelerin depremlerin doruğa ulaşıp ve yangınların artıp gaz boşalımlarının oluşması adanın oturulamaz hale gelmesinden sonra
  adanın batması milyonlarca kişi yok olmuş, çok az bir kısım insan küçük gemilerle kurtulmayı başarmış, bunların bir kısmı okyanusta kaybolmuşlardır.
  Şimdi asıl soru bundan sonrasıdır.
  hz idris kutsal bilge mısırdaki güneşi temsil eden osiris olabilirmi? hz zülkarneyn asıl amacından sapan kendi içinde ahlaki erdemleri (güneş inancı=tanrı inancı dikkat ediniz zülkarneynin hadislerde güneşi batmakta olan yere vardigi laf anlamayan söz geçirilemeyen iki kavim) yitmek üzere ve batmakta olan bir uygarlığa gönderilmiş olabilirmi?
  bu piramitler neyin nesidir?
  ayrıca piramit dikkat edilirse masonluk ritüelleri ve inancı kayıp mu kıtasının eski öğretisinin
  mısır kültüründen etkilenip ve son olarakda hz süleyman zamanında şekillenmesinden oluşmuş tuhaf felsefik bakıştır.

  • Long-Johnson
   07 Şubat 2013, 16:17

   Diyebilirmiyiz?
   lakin masonlukta tapınakçılıkta bile kainatın mükemmel dengelerle oranlarla geometriyle matematikle şekillendiği felsefik bir bakış var.
   bu düşünce nerden geliyor.
   elbette zaman içinde mısır kültüründen bu yana olan bilgi birikimiyle, fakat dikkat edin piramit ve güneş neden kutsal sayılıyor hem masonlukta hem mu inancında.
   jeton düşüyor galiba değilmi
   gerisi artık sizin.

  • 01 Şubat 2017, 05:43

   Mason rituelleri diyo ya bir kere ic ice grmis iki uckeni demeye gerek yok diger sembolleri bugun masonlar kullaniyr die gecmiste mason ritueli olamaz

 32. hcj
  18 Temmuz 2013, 03:14

  ya bu kesin türk diyen arkadaşlar neye dayanıyor. iki kitap okuyonuz die herşeyi bildiğinizimi sanıyorsunuz. hani nerde hilal kurt sembolleri fotoğrafı var mı? iverson dener arkadaş mantıklı konuşuyor en azından belgesel izlemiş piramitlerin içini fln görmüş yazar türk dedi diye türk yada deil dedi diye olmayacak diye bir koşul yok bu kadar bunlar türklerin piramidi demek yanlış olur içine girilip açılmadıkça bu sır açığa çıkmaz

  • Mert
   18 Eylül 2013, 19:37

   aşağıdaki yorumuma bak.Çinde olan bir rehber piramitlerin içinde kurt başları,ayyıldız,3 metre büyüklüğünde oğuz han sureti,2 metre büyüklüğünde mumyalar bulmuşlar ve kimse içine girmedi demeyin bunu öğrendiğinde çin hükümeti hemen çalışmaları durdurdu.Peki neden?Çindeki uygurlular ayaklanmasın diye.Bunlara dayanılıyor ve sadece bu piramitlere dayanmıyor bu 5000 kmlık bir su hattı çekiliyor oraya ve sadece yerçekimi kuvvetiyle çalışıyor bunu uygurlular yapıyor.Eğer yapmasaydı şuan çin ben yaptım derdi..Böyle birşey ortaya çıksa m.ö kaç bin yılında şimdiki yıl gibi hatta daha iyi teknoloji olduğu ortaya çıkarsa dünyada ayaklanma oluşur.Biraz mantık biraz beyin diyorum sana.

 33. hasan
  13 Eylül 2013, 16:47

  bular dağlan dağ adam akkılı bakın taş figürleri yok

  • Mert
   18 Eylül 2013, 19:39

   Arkadaşım üzeri kumla örtülmüş ve ağaçlandırılmış.

 34. Mert
  18 Eylül 2013, 19:30

  Herkes bol keseden atıyor şöyle birşey var ki çin seddi neden yapıldı sanıyorsunuz?Çinliler bu teknolojinin üstüne konmaya araştırmaya çalıştı türklerde geri almaya çalıştı piramitleri..Ayrıca a_iverson 5000 km uzunluğunda bir tünel yapmış uygurlar ve çinliler üzerine konamıyor konmaya çalışsa binbir çeşit şey çıkacak..Peki önemli soru şu çokbilmiş arkadaş ÇİNLİLER NEDEN BUNLARI GÖSTERİP GÖĞÜSLERİNİ GERE GERE BİZİM ESERİMİZ DEMİYOR?ÇÜNKİ ÇİN SEDDİNE DİYORLAR..Bu adamların yaptıkları 2 belgesel izlemiş herşeyi öğrenmiş çok bilmişler..

  • Mert
   18 Eylül 2013, 19:31

   AMA ÇİN SEDDİNE DİYORLAR? Olacak.

 35. başar
  14 Kasım 2013, 01:21

  piramitlerin birinde bulunan lolan mumyası gerçeğin ta kendisini açıklıyor aslında mumya m.ö 2000 yılına bir kadına ait lolan güzeli diye adlandırılıyo çinliye benzemediği görülünce dna testi yapılıyo testin sonucu ön-türk olduğu çıkıyo google görseller kısmından mumyaya bakabilirsiniz kısaca çin piramidiyle alakası yoktur

 36. MEHMET
  20 Kasım 2013, 21:32

  YAH HEHE TAŞ YOK BİŞEY YOK KUM ULAN KÜÇÜK DAĞ BUNLAR ir ay yıldız MS 330 DA ROMA BAYRAĞIDIR 2 UYGURLAR TÜRK DEĞİL MOYUN ÇOR “Yirmi sekiz yaşımda Yılan yılında Türk yurdunu o zaman karıştırdım ve bozguna uğrattım”, ‘Türk halkına yedinci ayın on dördünde (…) orada dövdürttüm ve mağlup ettim. Hanlarını tutsak aldım. (Ordusu) orada yok oldu. Türk halkını orada kendime tabi kıldım.” Gerçekten Moyun Çor, 744 yılında Göktürk hakimiyetine son veren hakandır. Yine 759 veya 760 tarihinde dikildiği sanılan Şine-Usu Yazıtı’nda da Moyun Çor’un diğer Türk boylarıyla yaptığı savaşlar anlatılır. YANİ NEYİN KAFASI BU

 37. iskender
  05 Ocak 2015, 21:24

  ben mu medeniyetinin pagan inanışlarıyla ilgileniyorum……çok enteresan bitki ve büyüde çığır açtıklarını duydum….

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: