Başlangıç > Bilinmeyen > Dünya’nın çok eski geçmişleri vardı: “Adem Uygarlıkları – Önceki Adem Nesilleri”

Dünya’nın çok eski geçmişleri vardı: “Adem Uygarlıkları – Önceki Adem Nesilleri”


Tarih biliminin yanılgılarının ve eski uygarlıkların gizemlerinin ancak “Âdem uygarlıkları” olgusu ile çözülebileceği belirtiliyor. Ancak bu tür bir evrensel bakış açısı tarihin kayıp halkalarını ortaya çıkarabilecektir. Aşağıdaki yazıda Cem Çobanlı’nın incelemesini okuyacaksınız.

Kur’an-ı Kerim: “Görmediler mi onlardan önce nice nesiller yok ettik. Hem onlara size vermediğimiz şeyleri vermiştik ve göğü de üzerlerine bol bol boşaltmıştık…” (En’âm – 6)

YERYÜZÜNÜN VE İNSANOĞLUNUN bi­linen tarihi büyük çelişkilerle doludur. Öyle ki, daha “dün” denebilecek kadar kısa bir süre önce bilim adamları Dünya’nın tüm geçmişi­nin yirmi-otuz bin yıllık olduğunu tahmin edi­yorlardı. Bilim alanında dev adımlar atıldıkça bu süre giderek büyümeye başladı. Bugün Dünya’nın yaşının 4,5 milyar yıl olduğu söyle­niyor. Belki 100 yıl sonra bu rakam 8 milyara çıkacak. Dünya’nın Fizik yaşının saptanması açısından bu alanda yapılan çalışmalar, olumlu adımlar olarak nitelenebilir. Fakat bu o kadar önemli değil. İster 4,5 milyar, ister 8 milyar yıl olsun, bu süreç içerisinde insanın ortaya çıkışını nereye koymak gerekiyor?

Bitmeyen çelişkiler
Bu alandaki çelişki öylesine ilginç boyutlarda ki, yazılı tarih, piramitlerin 3000-3500 yıl önce yapıldığını öne sürüyor, oysa çeşitli kaynaklar bu tarihi 80.000 yıl öncesine götürüyor. Yine yazılı tarihe göre ilk insan 2 milyon yıl önce ortaya çıktı deniliyor, oysa Tiahuanaco kalıntılarında insan eliyle yapıl­mış 100 milyon yıllık kabartma resimler bulu­nuyor. Yine bir tür yazılı tarih kitabı olan Tevrat’ın Tekvin bölümünde Adem’in ilk ortaya çıkışının 7.000 yıl önce olduğu söyleniyor, Kanada’da 15 milyon yıllık bir ayak izi bulunuyor. Ve bu tür örnekler bitip tükenmek bilmeden uzayıp gidiyor, hem de her geçen gün yenilerini de ardı sıra sürükleyerek.

Âdem kimdir?
Tıpkı bir parçalı bulmacada olduğu gibi, biz bulmacayı tamamlamak için yeni parçaları ona ekledikçe, sonuca varacağımıza her şeyin altüst olduğunu görüyoruz. Fakat tüm bu karmakarışıltık içerisinde, bu çelişkilerden kendini kısmen kurtarabilmiş bir şey var: Adem. Tüm kutsal metinlerde geçen bu sözcük, insanoğlu­nun yeryüzünde ilk ortaya çıkışını ifade ediyor. Etmesine ediyor da, bugün yeryüzünde yaşayan yaklaşık 6 milyar insanın sadece bir dişi ve erkekten ortaya çıkıp çoğalmasını açıklamak pek akla yatkın görünmüyor. Bizim atamız hangi Âdem idi, 7.000 yıl önceki mi, 80.000 yıl önceki mi, yoksa 100 milyon yıl önceki mi?

Çok Âdem’ler geçti
Ünlü İslam düşünürü Muhiddin Arabî bu sorunun cevabına ışık tutabilecek ilginç bir olayı aktarıyor. Muhiddin Arabî bir gün Kabe’de tavaf ederken orada karşılaştığı ve tanımadığı uzun boylu birisi ile arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Yabancı, Arabi’ye, “Biz de bir zamanlar sizin gibi Kabe’yi tavaf ederdik” diyor. Muhiddin Arabi’nin, bu,”Bir zamanlar” ifadesi dikkatini çekiyor ve “Bu dediğiniz ne zamandı?” diye merakla soruyor. Aldığı cevap ise onu daha da şaşkınlık içeri­sinde bırakıyor: ” 120.000 yıl önce.” Muhiddin Arabi bu kez, “Nasıl olur. bizce Adem’in ortaya çıkışı 6000-7000 yıl öncesine dayanır” deyince yabancı şu ilginç karşılığı veriyor:

“Sen hangi Adem’den söz ediyorsun’.’ Size yakın olan Adem’den mi, yoksa bize yakın olan Adem’den mi? Bu dünya üzerinden çok Adem’ ler geçmiştir.”

Âdem uygarlıkları
İşte parçalı bulmacamızın en önemli parçası! Eğer bu parça doğru bir şekilde yerine yerleştirilebilirse, yukarıda “çelişki” olarak ele aldığımız birçok olay değişik bir kimliğe bürünecek ve bir anlam kazanacaktır. Daha önce değinilen Adem uygarlıkları bir kez daha karşımıza çıkıyor. Adem uygarlıkları olgusu ile, yazılmayan tarihin gizemleri ya da Kur’an-ı Kerim’de sözü edilen yok edilmiş kavimlerin öyküsü kısmen çözülebilir.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılıyor
Kuranı Kerim’de dünyanın çok eski geçmiş­leri olduğu, dolaylı da olsa belirtilir: “Önceki kavimlerin sayısını Allah’tan başkası bilemez” (İbrahim suresi-14, ayet:9). Bir yoruma göre bu ayet ile insanoğlunun yeryüzündeki mil­yonlarca yıllık geçmişi anlatılır. Kuranı Kerim’in yaklaşık 60 ayetinde yok edilen uygarlıkların öyküsünden sözedilir. Bunların en ilginçlerinden biri şöyledir: “Görmediler mi onlardan önce nice nesiller yok ettik. Hem onlara size vermediğimiz şeyleri vermiştik ve göğü de üzerlerine bol bol boşaltmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları helak ettik ve onla­rın peşinden başka bir nesil yarattık.” (Enam Suresi-6, ayet: 6).

Eski bir minyatürde Âdem, Havva ve on üç ikizi görülüyor. Ruhçu görüşe göre, dünyanın çok eski geçmişleri vardır. Her geçmiş, yaklaşık 26.000 yıllık bir “devre” olarak kabul ediliyor. Her devrenin de yeni bir Âdem’i olduğu kabul ediliyor.

“Göğün boşaltılması”
Kuranı Kerim’in özellikle bu ayeti birçok olayı ve bilgiyi kapsamaktadır. Öncelikle çok sayıda kavmin yok edildiği vurgulanır. “Onlara size vermediğimiz şeyleri de vermiştik” ifadesinde ise eski insanların, geliş­miş bir uygarlık düzeyinde oldukları anlatıl­mak istenir. “Göğün, üzerlerine bol bol boşaltılması” ise bazı araştırmacılara göre, geçmiş uygarlıkların Dünyadışı zekâlarla kurdukları uzaysal ilişkileri anlatmak ister. Günahlarından ötürü insanların yok edilmesi olayına ise hemen hemen tüm kutsal metin­lerde rastlanır.

Ad, Semud, Ress, Medyen
Yine Kuranı Kerim’de bu yok edilen kavim­lerden bazılarının adı da verilir: “Ad, Semud ulusları Ress kavmini ve bunların arasında birçok nesilleri helak ettik.” (Furkan Suresi-25, ayet:38)
“Ad ve Semud uluslarını da yok ettik.” (Ankebut Suresi-29 ayet:38)
Bazı Arap tarihçileri Kuranı Kerim’in bir­çok yerinde adı geçen, Ad, Semud, Ress ve Medyen kavimlerinin Arap Yarımadası’nda yaşadıklarını öne sürerler. Araştırmacı yazar Charles Berlitz ise Ad’ın Atlantis olduğunu belirtir. Daha başkaları ise Semud’un Mu Uygarlığı olduğunu öne sürerler. Ad, Semud, Atlantia, Mu, Lemurya kısacası bildiğimiz ya da bilmediğimiz tüm bu kavimler acaba Adem uygarlıkları mıdırlar?

Bir devre 26.000 yıldır
Adem uygarlıkları spiritualist literatürde dev­reler olarak adlandırılır. Buna göre Dünya bir tekâmül okuludur. Evrenin her yanında olduğu gibi Dünya da, ruhların evrimleşmele­rine olanak sağlayan bir kozmik okuldur. Evrenin her yanında ruhların evrimsel sıçramaları periyodik devreler içerisinde oluşur. Bu, dünya için de geçerlidir. Dünya’nın ekseni, hareket düzlemi ile 23.5 derecelik bir açı meydana getirir. Buna dönme ekseninin presesyon hareketi denir. Bu olayın süresi yaklaşık olarak 26.000 yıldır.

Dünya okulu
Dünyamız şimdiye kadar anlatıldığı gibi bir­çok 26.000 yıllık devreler geçirmiştir. Bu dev­reler içerisinde ruhların öğrenimi ve öğretimi sürdürülür. Bu yöntem, belirtildiğine göre evrenin her yanında böyledir. Her devre, ken­dine özgü öğretim yöntemleriyle ruhları eğiten okullar ve bir tür laboratuvarlardır. Her devre, içinde olduğu sistemin genel devre­sinde bir sınıftır. Bu şekilde devreler açılır kapanır. Her devre eğitimi öğretilecek olanın niteliğine uygun koşulları ve içerikleri taşır. Ruhlar ihtiyaç duydukları bilgileri, kendilerine uygun devreler içerisinde öğrenirler. Atlantis ve Mu Uygarlıkları bundan önceki bizim bilebildiğimiz devrelerin uygarlıklarıdır.

Kaynak:
Bilinmeyen, Sayı:67

(Tarama)

Reklamlar
Kategoriler:Bilinmeyen
 1. 28 Temmuz 2011, 23:47

  Evet, birden fazlaadem ve havva vardır fakat diğer adem ve havvaların nesli bizim yaşadığımız dünya’da değildir. Evrende şu anki zaman diliminde dört adem ve havva’dan gelme uygarlık vardır. Önümüzdeki bir-kaç bin yıl içerisinde uygarlık düzeyi en yüksek olan karadelikler tarafından yutulacaktır. Elips bir yörünge düşünün, biz orta alt taraftayız. Karadelikler tarafından yutulan uygarlıkğın yerine Allah (c.c.) tarafından yeni bir adem ve havvadan olma nesil yaratılacaktır. Zaman ve mekanın kendisini bağlamadığı yüce yaratıcın mesajını bu yönde okumaktada fayda var. Zaman biz yaratılmışlar için olan ve sınırlayıcı birfaktördür. Kendilerine bilgi yanında hikmet te verilenlere danışmakta fayda vardır. Nazif

 2. eliko
  16 Temmuz 2012, 08:46

  Cok sacma bi yazi.Birden fazla Adem olmasi mantiksiz ve dine zidd.Bu materialistlerin istediyi bi sey ki dunyani sonsuz olarak gostersinler.O getmis bu gelmis bu getmis o gelmis.Materiya , enerji bi sekilden baska sekle dusmus ,her sey sonsuza kadarda boyle devam edicekmis. Boyle masallara inanmak sadece gerizekalilik.
  Ayrica Kuranda apacik yazilanlara kendi akillariyla nasil aciklama getiriyorlar.Hayret bi sey bunlar.Insanin maymundan yaranmasi dusunceleri iflas oldu rezil oldular.Simdi dinin kendisinden tutdular onu degistirmeye calisiyorlar.Simdide daha cok ademolmus diyorlar.
  Muhiddin Arabî ninkimolduguda belli.Bu adam Hz Muhammedle gorusduyunu iddia etmis.Ama kendisi ondan 5oo sene sonra yasamis.uykularindami goruyormus ne aptal

 3. hayati YAZDIRAN
  03 Ağustos 2013, 23:59

  siz kuranın söylemek istediğini anlattığını,ifade ettiğini, görüşünüzün açılması için çok şeyler ifade ettiğini,göremiyorsunuz,anlıyamıyorsunuz sadece kuranı düz bir kitap gibi algılıyorsunuz
  oysa kuranda ifade edilen şeylerin ne tarihi belli ne de sayısı ne yani adem den önce nice nesilleri yaratıp yok etmek bunu son insanın atası adem peygambere kadar getirmek ve son olarak ademi yaratmak allah için zormudur.sizin dediğiniz olsa 120 bin yıllık iskeletler nereden geliyor. veya tarihi bilinmeyen iskeletler nereden geliyor tamam insanlığın adem den türediğine inanırız ya adem den önce hiç bir bilgin varmı zerre kadar yok e salla gittsin ademden önce kimse yaratılmadı nereden biliyorsun yaratılıp yaratılmadığını hiç olmasza bulunan kanıtlara bak kanıtlar yalan söylemezler kuran bunları da ifade eder ama kör olursa insan anlamaz başını kuma gömer dediğim dedik der çıkar yani ben kargadan başka kuş tanımam misali iyi bak kargadan başka kuşlarda var .

 4. şahin
  13 Şubat 2014, 09:13

  eksik ve cahilce yazılmış üzerine düşünülmemiş bile. sizden öncekiler derken bunlar hz. insandan önce var edilen 6 nesili simgeler. bunlar sonuncusu cinler olmak üzere canlar tenler benler şeklinde giden 5 nesildir ki bu nesiller artık yoktur. 6. nesil ve 7. nesil yani cinler ne ins devam etmektedir. az okuyun be cahil olmayın

  • BARAN
   15 Şubat 2014, 07:41

   Bence cahil olan biri varsa oda sensin ,git biraz din dersi calıs,İnsanlardan önce nasnas adlı insana benzer canlılar yaşardı,Kaldıki kuranda zürriyetinizi der,Züriyetiniz ifadesinide bir incele derim.!

 5. OmSL
  12 Mayıs 2016, 03:10

  120 bin yillik bir ceset oldugunu soyluyorsunuz, cesedi siz mi buldunuz? veya siz mi inceledinizde 120 bin yil once yasasigini soyluyorsunuz? Bunlar tum dinleri yalanlamak icin ortaya atilmis haber olamaz mi? Dikkat edin tum dinleri dedim cunku dediniz ki tevratta da 7000 yil once hz. Adem yasamis, yazdigini soylediniz. Dunya uzerinde dinleri yikmak inancsizligi yaymak gibi amaclari olan insanlarin oldugundan herkes haberdardir heralde , ozwllikle de Şeytanin varligini ortaya koyarsak , insanlarin kafasini karistirmak icin dinden insanlari sogutmak icin ortaya atilmis ” 120.000″ yillik bir ceset bulundu , ” 15 milyon yillik ayak izi bulundu “(15 milyon yil hic doga olayi olmadi zaten , Nuh tufanindan da etkilenmedi bu ayak izi ) gibi haberler olmasi bence cok da mantikli ozellikle her gordugu fotografa her okudugu habere inanan insanlarla dolu bir dunyada.

  • Huse
   14 Ekim 2016, 18:36

   Tevrattaki ilk yaradilisi okursaniz Elohim yaratan olarak gecer Elo = insan him = gökten manasini gelir birlestirince gökten gelen insan dir (O) yaratmak istedigi zaman diledigi gibi yaratir. Kabugu takilma icine ac incelik ordadir

 6. Mefülü
  04 Ocak 2017, 19:27

  Kaynak vermeden kafana göre yazıyorsun. Hz. Adem A.S olarak her dinde bahsedilen kaç yık öncesine gidersen git ilk yaradılan insandır.belki 3 milyar yıl önce belki 4 milyar yıl önce bilemeyiz. Allahu Teala Celli Celalühü herşeyi Adem Aleyhisselama öğretmiş ve belli bir süre kardeşler arasındaki evlilik devam etmiş. Hz Ademin kaç yıl yaşadığını kaç çocuğu olduğunu bu çocukların kaç yıl yaşayıp kaç çocukları olduğunu düşünürsen 1 Hz Adem ve Havva çiftinden üreyerek buralara gelebileceğimizi rahatça anlayabilirsin.Bilgilerin eksik ve yetersiz ileri görüşlü olmak için geriyi iyi sentezleyebilmen lazım geçmişini göremiyosun ki yorum ne haddine haydi bays

 7. Mustafa Çıkrık
  13 Şubat 2017, 22:26

  Bu konu söylenenler Kur’anla
  uyuşmuyor. Çünkü Kur’anda Cenab-ı Hak meleklere: ” Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım.” (Bakara Suresi, 30) buyuruyor. Eğer insandan önce başka bir türü yeryüzünde yaratmış olsaydı, hiç insanlar için ” yeryüzünde bir halife yaratacağım” dermiydi? ” Ben
  yeryüzünde başka bir tür
  yaratacağım” derdi. İnsanlardan önce
  başka türlerin olduğuna delil
  olarak göstermeye çalıştığınız İbrahim
  Suresinin 9. Âyetinin tam meali şöyle: “Sizden öncekilerin haberleri size gelmedi mi? Nuh, Âd, Semûd kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin (sayısını) Allahtan başka kimse bilemez.Peygamberleri onlara açık delillerle geldiler de onlar, ellerini
  (Peygamberlerin) ağızlarına koydular ve:
  “Biz” dediler “sizin gönderildiğiniz şeyi
  tanımıyoruz ve biz, sizin bizi davet
  ettiğiniz şeyden derin bir şüphe
  içindeyiz” Bu âyetlerde apaçık bir şekilde Peygamber Efendimizden önceki
  dönemde yaşamış kavimlerin durumu
  anlatılmaktadır. Âd kavmine Hud (A.S.),
  Semûd kavmine Sâlih (A.S.) Peygamber
  olarak gönderilmiştir. Bunların
  insanlardan önce yaşadığı iddiâ edilen
  türlerle bir alâkası yoktur. Bu tür iddiâlar ortaya atanlar, evrim teorisine
  kendilerince dinî bir meşrûiyyet bulmaya çalışanlardır. Evrim teorisi materyalist ve ateistlerin uydurduğu ve yaratılışa karşı
  ürettikleri bir safsatadır. Dinle, bilimle,
  hak ve hakikatla hiçbir alâkası yoktur.
  Fakat bazı “bilimadamı” ünvanlı
  şarlatanlar, sırf insanların zihnini
  bulandırmak ve onları inkara düşürmek
  için bu tür safsataları ortaya atıyorlar.
  Aklı başında ve inancı sağlam bir
  Müslüman, bu tür safsatalara kulak
  asmaz. “

 8. Yaren
  25 Eylül 2017, 09:09

  İt iz e Pencil beybisi

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: